30 września odbyła się XI Sesja Rady Gminy Drużbice, podczas której radni podjęli uchwały dotyczące: określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach; wyboru ławników sądowych oraz zmian w teoretycznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 3 października 2019 roku o godz. 9.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 12.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 122A.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 25 września 2019 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A..

W dniu 3 września 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie łączonych Komisji: Oświaty Kultury i Porządku Publicznego oraz Spraw Społecznych i Zdrowia - (komisja wyjazdowa do szkół). Miejsce rozpoczęcia w Szkole Podstawowej w Rasach.

Przewodnicząca KSSiZ Przewodniczący KOKiPP
Krystyna Wardal Jarosław Śmigielski

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje X Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. /piątek/ o godz. 12.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu  20 sierpnia 2019 roku o godz. 12.30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący zaprasza na Komisję ds. łączenia i podziału jednostek pomocniczych w Gminie Drużbice, która odbędzie się w dniu 22 lipca 2019 roku o godz. 10.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.