Przewodniczący zaprasza na Komisję ds. łączenia i podziału jednostek pomocniczych w Gminie Drużbice, która odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje w trybie nadzwyczajnym XIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2020 r. /czwartek/ o godz. 8:30 w świetlicy wiejskiej w Hucisku.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 roku o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej Drużbice – Kolonia 122.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XVIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. /wtorek/ o godz. 11.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 roku, o godz. 11.30 w Sali KGW w miejscowości Drużbice-Kolonia 122.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje, XVII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 19 maja 2020 r. /wtorek/ o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Hucisku.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje, w trybie nadzwyczajnym, XV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. /piątek/ o godz. 11.00 w hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 16 marca 2020 roku ( poniedziałek ) o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.