Zapraszam na wspólne posiedzenie łączonych komisji, które odbędzie się 29 października 2019 r. o godzinie 12.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 122.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza planowanych inwestycji na 2020 rok.
  3. Analiza i ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok
  4. Sprawy różne.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska