Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 5 marca 2024 roku, o godz. 15.30 w Suchcicach 61.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 7 marca 2024 roku o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 5 marca 2024 roku o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 r. o godz. 15.00 w Suchcicach 61.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 roku, o godz. 12.00 w Suchcicach 61.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 roku, o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LVIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w Suchcicach 61.