Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2021 roku ( środa ) o godz. 10:00 w salce OSP w Drużbicach 27.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 roku, o godz. 11.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 roku o godz. 13.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wadlewie.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 roku, o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 roku /wtorek/ o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach

Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 roku o godz. 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach - Kolonii.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku (piątek) o godz. 11.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drużbicach.