b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230101_pszok_pszok.png

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Drużbice, iż od początku roku 2023 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drużbicach będzie czynny w piątki w godz. 900 - 1700.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drużbicach, odpady będą przyjmowane do PSZOK po uprzednim zgłoszeniu do Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Drużbicach.

Przypominamy również, że do PSZOK przyjmowane są odpady zebrane w sposób selektywny wytworzone przez mieszkańców Gminy Drużbice, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy oraz nie posiadają zadłużenia w tej kwestii.

Działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drużbicach
zostanie wznowiona od 1 kwietnia 2022 roku.

Poniżej zamieszczamy regulamin określający zasady funkcjonowania oraz
wzory obowiązujących formularzy.

Regulamin korzystania z PSZOK

Odbiór odapadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy DRUŻBICE

Wójt Gminy Drużbice uprzejmie informuję, że w dniach 15-17.04.2019 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Drużbice odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu

Wymiana pojemników na surowce suche

W dniach 01 - 04 lutego 2019 r. będą wymieniane pojemniki na surowce suche!!! Dotyczy nieruchomości, które mają odbiór odpadów 1 lutego !!!

Pojemniki, które były koloru zielonego z żółtą klapą będą zabierane, a zostaną podstawione na nieruchomość pojemniki całe w kolorze żółtym.

Prosimy udostępnić pojemniki na czas opróżnienia oraz po opróżnieniu nie chować na  posesję do czasu wymiany pojemnika na cały żółty (łącznie do poniedziałku 04.02.2019 r. prosimy pozostawić pojemnik przed posesją do czasu wymiany).

Nowe stawki opłat za odbiór śmieci  i nowe zasady segregacji odpadów

Od 1 lutego 2019 roku zmieniają się stawki opłat za wywóz śmieci. Za odpady segregowane mieszkańcy Gminy Drużbice zapłacą 10 zł miesięcznie od domownika, z kolei za śmieci zmieszane 20 zł od każdej osoby zamieszkującej gospodarstwo.