gallery1

Tym razem wartość laptopów to prawie 55 tysięcy złotych. Udało się je zakupić dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z projektu grantowego „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Tym razem każda placówka otrzymała po 11 laptopów.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200529_maseczka_maseczka.jpg

Wójt Gminy Drużbice przypomina, że jeśli jesteśmy osobami zdrowymi i korzystamy ze środków zapobiegawczych tj. maseczek i rękawiczek ochronnych np. w miejscu pracy, w komunikacji miejskiej, podczas zakupów, spacerów, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne wyrzucamy do pojemnika lub worka na odpady zmieszane.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200529_konkurs_planeta_1.jpg

Wójt Gminy Drużbice, zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym „EKO STRÓJ” dedykowanym uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Drużbice, wg poszczególnych kategorii wiekowych tj.

I kategoria klasy I-III,

II kategoria klasy IV-VIII.

 

 1. Organizator konkursu

- Gmina Drużbice,

- Powiat Bełchatowski.

 

 1. Cele konkursu:
  1. zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,
  2. propagowanie selektywnej zbiorki odpadów opakowaniowych w życiu codziennym – zarówno w domu, w szkole, jak i w pracy,
  3. pogłębienie dotychczasowej wiedzy odnośnie segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz znaczenia recyklingu dla ochrony środowiska,
  4. popularyzowanie wiedzy dotyczącej szkodliwości emisji zanieczyszczeń do środowiska,
  5. poszerzanie świadomości na temat środowiska, rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

 

 1. Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice:
  • Szkoła Podstawowa w Rasach,
  • Szkoła Podstawowa w Drużbicach,
  • Szkoła Podstawowa w Wadlewie.
 2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego, przygotowanego z odpadów. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania strojów ekologicznych do wykonania których wykorzystane zostaną m.in. opakowania plastikowe, foliowe, jednorazowe, kolorowa makulatura itp. Technika wykonania strojów dowolna - temat pracy otwarty (strój wieczorowy, sportowy, do pracy, szkoły, na plażę itp.), wybór tematu pozostawiamy uczestnikom. Należy jednak pamiętać, że strój musi być ekologiczny i ściśle powiązany z tematyką. Strój bądź jego elementy muszą być wykonane z surowców wtórnych. Gotowy kostium nie może zawierać niebezpiecznych ani szkodliwych materiałów, elementów lub substancji, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrażać życiu lub zdrowiu dzieci.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę.
 4. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 3 fotografie cyfrowe prezentujące wykonaną pracę (maksymalnie trzy ujęcia dziecka w stroju).
 5. Termin nadsyłania prac upływa 08.06.2020 roku.
 6. Do każdej pracy należy podłączyć METRYCZKĘ.
 1. Informacje dodatkowe

Fotografie powinny być przesłane w formie cyfrowej – w postaci plików komputerowych formatu JPG, na adres elektroniczny:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Organizator wnosi sobie prawo do zmian regulaminu wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju.

Osoby / lub ich prawni opiekunowie/ przekazujące prace plastyczne na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych oraz na wykorzystanie prac w celach promocyjnych poprzez wypełnienie druku OŚWIADCZENIA I.

W przypadku, gdy na zdjęciach występuje osoba inna niż uczestnik konkursu, konieczne jest wypełnienie druku Oświadczenia II (konieczne jest w takim wypadku uzyskanie podpisu każdej osoby lub jej opiekuna prawnego, występującej na zgłaszanych zdjęciach), potwierdzającego zgodę na wykorzystanie wizerunku tych osób.

Regulamin konkursu

METRYCZKA

Oświadczenia I

Oświadczenia II

Jeszcze ponad dwa tygodnie mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020. Mimo utrudnień związanych z epidemią, tegoroczna kampania przebiega sprawnie.
Do 28 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło już prawie milion wniosków o dopłaty.

 

W tym roku termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW został przedłużony do 15 czerwca 2020 r. Do ARiMR wpłynęło do 28 maja blisko milion (988 tys.) wniosków, co stanowi 75 proc. z 1,3 miliona, które w ubiegłym roku złożyli rolnicy.

 

Rolnicy ubiegający się o dopłaty, którzy chcą złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności za rok 2019, mogą to zrobić jeszcze do 8 czerwca 2020 r. Po tym terminie będą musieli złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus lub w wersji papierowej. Mają na to czas do 15 czerwca 2020 r.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus będzie można składać również po 15 czerwca 2020 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia (ostateczny termin ich przyjmowania upływa 10 lipca 2020 r.), należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.

Do 28 maja w Agencji zarejestrowano blisko 220 tys. oświadczeń o braku zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

 

Od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To już siódmy nabór tego typu w ramach PROW 2014-2020.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r. W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogą starać się grupy, które spełniają następujące warunki:

 • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego;
 • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów;
 • której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po 1 maja 2004 r.;
 • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową;
 • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu pomocy.

Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.

W jakiej formie i wysokości udzielana jest pomoc?

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość dofinansowania, jakie może otrzymać grupa, zależy od wartości rocznych przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc. w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Agencja zachęca, by w czasie trwania stanu epidemii przekazywać je za pośrednictwem platformy ePUAP, w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

Złożone wnioski poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

W rejestrze prowadzonym przez ARiMR znajduje się obecnie 771 aktywnych grup producentów rolnych.

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.

Od 25 maja jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą obsługiwały rolników w pełnym zakresie. – Otwieramy wszystkie biura powiatowe i oddziały regionalne, ale jednocześnie na bieżąco monitorujemy sytuację, szczególnie w województwie śląskim i tych powiatach, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone. W zależności od rozwoju okoliczności będziemy podejmować dalsze decyzje. – powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco. – zapewnił Tomasz Nowakowski.

Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy.

Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnie na dokumenty.

 

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200522_termin_termin.png

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.