b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210611_modernizacja_modernizacja.jpg

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą: 

 • rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;
 • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;
 • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;
 • racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi – 200 tys. zł;
 • nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji.  Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.  W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc.

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji o zasadach przyznawania pomocy i dokumentach potrzebnych do ubiegania się o wsparcie na „Modernizację  gospodarstw rolnych” można znaleźć: na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w placówkach ARiMR.

gallery1

8 czerwca odbyła się Liga Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego dla szkół podstawowych w lekkiej atletyce w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie. Reprezentacji z Gminy Drużbice nie zabrakło i tym razem. W biegu na 60 m 1 miejsce zajął Filip Szczepaniak 2 miejsce Kacper Papuga, 3 miejsce Filip Koszela, w sztafecie szwedzkiej drużyna w składzie Filip Szczepaniak, Maciej Susmęd, Piotr Pawlak i Filip Koszela wywalczyli 2 miejsce z wynikiem 2,42. Opiekunem drużyny była pani Monika Kulik i Pan Krzysztof Bechciński. Gratulujemy!

 

Fotografie dzięki uprzejmości Pani Moniki Kulik.

gallery1

8 czerwca 2021 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi miało miejsce uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa łódzkiego. Oprócz promes zostały również wręczone akty włączenia jednostek OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Wśród 22 promes, jakie zostały wręczone tego dnia, jedną z nich otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Drużbicach. Promes odebrali Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki oraz Prezes OSP Drużbice Pan Maciej Olejnik. Nowy wóz dla OSP w Drużbicach podniesie poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego Gminy Drużbice. Jak podaje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zakup nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP jest finansowany ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz funduszy pozyskanych z odpisów z firm ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP. Całkowita wartość pojazdów, które trafią do wybranych jednostek OSP szacuje się na kwotę ponad 17 mln złotych.

Promes na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego otrzymała OSP Jordanów, natomiast promesy na zakup średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych otrzymały:

 • OSP Drużbice,
 • OSP Boczki,
 • OSP Budziszewice,
 • OSP Chociw,
 • OSP Czarnocin,
 • OSP Daszyna,
 • OSP Dubidze,
 • OSP Kalinowa,
 • OSP Kodrąb,
 • OSP Leszczynek,
 • OSP Lutomiersk,
 • OSP Łanięta,
 • OSP Markówka,
 • OSP Nowy Adamów,
 • OSP Opoczno,
 • OSP Pałczew,
 • OSP Pieczyska,
 • OSP Skrzynno,
 • OSP Stolec,
 • OSP Szczyty,
 • OSP Zduny.

6 jednostek otrzymało akty włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego:

 • OSP Łękawa i OSP Magdalenów z powiatu bełchatowskiego,
 • OSP Chojny z powiatu wieruszowskiego,
 • OSP Jedlno Drugie z powiatu radomszczańskiego,
 • OSP Łódź Wiskitno z Łodzi,
 • OSP Pniewo z powiatu kutnowskiego.

Nowy wóz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach podniesie poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego Gminy Drużbice.

 

Fotografie dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

gallery1

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wadlewie obchodziły swoje święto 2 czerwca br. W środę od rana można było usłyszeć wesołą muzykę, która rozbrzmiewała z głośników na terenie szkoły. Słoneczny dzień sprzyjał zabawom na świeżym powietrzu. Podczas malowania chodnika kredą, rozbrzmiał alarm Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie. Okazało się jednak, że strażacy ochotnicy nie jechali do pożaru, a zobaczyć się z uczniami i złożyć im życzenia z okazji Dnia Dziecka. Życzenia dla najmłodszych złożyli również zaproszeni goście: Ks. Proboszcz Parafii Św. Floriana w Wadlewie Bogusław Karbownik oraz Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki. Po otrzymanych życzeniach dzieci udały się na boisko szkolne, gdzie strażacy opowiadali o wyposażeniu samochodów bojowych i odpowiadali na liczne pytania od zaciekawionych, przyszłych druhenek i druhów. Po przymiarkach do miejsc za kierownicą wozu strażackiego, hełmów i innych sprzętów pożarniczych,  strażacy uruchomili generator piany, który również wykorzystują do gaszenia pożarów. Piana szybko urosła do takich rozmiarów, że dzieci mogły się w niej „zanurzyć” i ochłodzić. Po szybkiej zmianie ubrań na suche, na dzieci czekała dmuchana zjeżdżalnia oraz animator zabaw, z którym  można było wspólnie puszczać bańki mydlane i nie tylko. Na placu szkolnym czekały również do pomalowania tekturowe domki. Podczas odpoczynku, między atrakcjami, dzieci otrzymały od gminy słodkie upominki, a najmłodsi wychowankowie Szkoły Podstawowej w Wadlewie pamiątkowe odblaski.

gallery1

1 czerwca br. z okazji Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej w Drużbicach dużo się działo! Dzięki wspólnej organizacji Wójta Gminy Drużbice, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Drużbice oraz Dyrekcji Szkół Podstawowych z Drużbic, Wadlewa i Ras uczniowie oraz zaproszeni goście mieli okazję oglądać działania ratownicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Zastępy strażaków ochotników z Drużbic, Wadlewa i Rożniatowic pokazali dzieciom jak wygląda procedura gaszenia pożaru. Czynności rozpoczęły się od zabezpieczenia miejsca zdarzenia i przeszukania pomieszczeń zadymionego budynku. Okazało się, że w budynku znajdowały się dwie poszkodowane osoby, dlatego trzeba było utworzyć punkt medyczny. Dzieci mogły podpatrzeć jak wygląda udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Zainicjowana akcja skończyła się powodzeniem – „pożar” został ugaszony, a wszyscy „poszkodowani” otrzymali pomoc. Po zakończonej akcji dzieci, pod okiem wykwalifikowanego strażaka, mogły poćwiczyć na fantomie wykonywanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Jednocześnie trwał pokaz wyposażenia wozu strażackiego. Najmłodsi mogli zadawać szczegółowe pytania o sprzęty, przymierzyć hełm, a nawet zasiąść za kierownicą wozu! Na obchody Dnia Dziecka zostali również zaproszeni Policjanci, którzy opowiedzieli o swojej pracy, jak wygląda służba z psem, a najmłodsi dowiedzieli się jak bezpiecznie spędzać wakacje. Po wszystkich atrakcjach na dzieci czekał słodki upominek.

quest

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować.

Zainteresowanych takim wsparciem, którzy obawiają się, że nie będą potrafili samodzielnie wypełnić wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami powiatowymi. Tam będą dostępni eksperci, którzy pomogą w technicznym wypełnieniu wniosku. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 uprzejmie prosimy, aby umawiać się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kumulacji wizyt w tym samym czasie oraz zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.

Tegoroczny limit pomocy wynosi 35,5 mln zł. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Wnioski o taką pomoc będzie można składać co roku.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html