gallery1

16 lipca 2021 roku na boisku Orlik w Rasach odbył się coroczny Turniej Piłki Nożnej oraz Turniej Rzutów Karnych pn. „KOPNIJ RAKA” promujący profilaktykę raka piersi wśród lokalnej społeczności. W tegorocznej edycji turnieju wzięły udział 4 drużyny: Chynów, Rasy, Wadlew oraz Wolusy . Rozgrywki odbywały się w systemie ‘każdy z każdym’. Finalnie tytuł mistrza wywalczyła drużyna z Ras, natomiast kategorię Rzutów Karnych wygrała drużyna z Chynowa. Zwycięzcy z rąk Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego, otrzymali pamiątkowe puchary.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210726_dowod_dowody.png

Zgodnie z art.10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r., poz. 1000) wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, mówiący o tym, iż złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego jest możliwe tylko do dnia 26 lipca 2021r. Po tym terminie usługa składania wniosku o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej, jak i dziecka (podopiecznego) zostanie wyłączona. Stosowna informacja w tym zakresie została również zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie, zawierającej informacje pt.: „Uzyskaj dowód osobisty”.

Jednocześnie przypominamy, aby zwracać szczególną uwagę na termin ważności posiadanego przez nas dowodu osobistego i składać wniosek o jego wymianę w stosownym terminie, tzn. co najmniej na miesiąc przed upływem terminu ważności.

Wniosek o wydanie dowodu można złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy - warunek: tam, gdzie składamy wniosek, tam musimy odebrać dowód osobisty. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej gminy(www.druzbice.pl), bądź bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

Wszelkie dodatkowe informacje na ten temat udzielane są pod nr tel. 44 631 10 88, wew. 32

 

W Z Ó R

 

 

 

 W związku z planowanym pozyskaniem środków na usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, Wójt Gminy Drużbice zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej ilości posiadanych odpadów  (w tonach) tj.:

– folii rolniczej,

– siatki i sznurków do owijania balotów,

– opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy Drużbice do dnia 30 lipca 2021 roku.

Wzór dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu www.druzbice.pl  lub   w Urzędzie Gminy Drużbice (pokój numer 7).

Warunkiem odbioru będzie otrzymanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wiosek odpady rolników

gallery1

3 lipca 2021 roku odbyło się sprzątanie miejscowości Suchcice, Stefanów i okolic organizowane przez KGW Suchcice, KGW Stefanów oraz Radnego Dominika Dobiech. Oprócz organizatorów swój wkład miał również Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki, który objął to wydarzenie Honorowym Patronatem. Ogromne zaangażowanie mieszkańców „zaowocowało” zebraniem  blisko 40 worków odpadów. Po zakończeniu prac porządkowych, uczestnicy mogli odpocząć i spędzić wspólnie czas na placu Przedszkola w Suchcicach, gdzie czekał na nich poczęstunek zorganizowany przez KGW Suchcice oraz KGW Stefanów. Pomimo ciężkiej pracy, jaką wszyscy w tym dniu wykonali, najmłodsi znaleźli jeszcze siłę, aby wspólnie bawić się i zjeżdżać z ogromnej, dmuchanej zjeżdżalni. Wszyscy spędzili miło czas w sąsiedzkim gronie. Na koniec Organizatorzy serdecznie podziękowali za pomoc i przybycie Wójtowi Gminy Drużbice Panu Tomaszowi Głowackiemu, Przewodniczącej Rady Gminy Drużbice Pani Sylwii Stelmach – Piątkowskiej, Radnemu Rady Gminy Drużbice Panu Tomaszowi Cieślakowi oraz wszystkim uczestnikom Wielkiego sprzątania w Suchcicach, Stefanowie i okolicach.
Serdecznie gratulujemy cudownej inicjatywy!

Fotografie dzięki uprzejmości Pana Dominika Dobiech.

Informuję, że od 1 lipca 2021r. właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Drużbice (formularze są dostępne pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/, a także w tut. Urzędzie Gminy).

Na wysłanie deklaracji właściciele lub zarządcy mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji na temat składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) można znaleźć na stronie: zone.gunb.gov.pl lub uzyskać w tut. Urzędzie Gminy pod nr tel. 44 631-10-78  wew. 20.

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

gallery1

W ostatnich dniach skutki potężnych wyładowań atmosferycznych dotknęły mnóstwo  miejsc w Polsce. W gminie Drużbice również doszło do wielu niebezpiecznych sytuacji. Powalone drzewa, uszkodzone ogrodzenia, a także pozrywane dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych to najczęstsze treści zgłoszeń, do których w ostatnich dniach wzywani byli strażacy naszej gminy i nie tylko. Działania strażaków polegały m. in. na usuwaniu połamanych drzew z powierzchni dróg oraz zabezpieczania plandekami budynków, w których doszło do zerwania poszycia dachowego. Gminna Komisja ds. określania i szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi od dwóch dni szacuje szkody zgłoszone przez poszkodowanych mieszkańców gminy Drużbice.
Pracownicy Zakładu Energetycznego cały czas pracują, aby usunąć awarie, które powstały podczas ostatnich burz. Przypominamy, że uszkodzenia na liniach zasilania energetycznego należy zgłaszać do pogotowia energetycznego – nr tel. 991.

Prosimy o zachowanie ostrożności, ponieważ na najbliższe dni synoptycy prognozują możliwość wystąpienia ulewnych deszczy, gradu i porywistego wiatru.