Gmina Drużbice zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim”.

Pełna treść zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Drużbice zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie”.

Pełna treść zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty cenowej

Gmina Drużbice zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wysoka 21”.


Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej