Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XIV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 12.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach

Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 23 grudnia 2019 roku o godz. 9.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. /wtorek/ o godz. 12.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 roku o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku ( czwartek ) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Ze względu na problemy techniczne transmisja obrad XII Sesji Rady Gminy Drużbice publikowana będzie w blokach z których każdy będzie trwał ok. 30 minut.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. /piątek/ o godz. 11.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122A.