Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 14 maja 2019 roku o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje VII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. /wtorek/ o godz. 12.30 w budynku po byłej Szkole w Suchcicach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2019 roku o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 28 marca 2019 roku ( czwartek ) o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 19 marca 2019 roku o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje VI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r. /czwartek/ o godz. 11.30 w budynku po byłej Szkole w Suchcicach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 5 marca 2019 roku o godz. 12.30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.