logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: Zielona klasa” przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rasach dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 54 387,00 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 90% wartości ogólnej zadania, tj. 48 947,00 zł

Zakres projektu: zakup elementów wyposażenia punktu dydaktycznego, pomocy dydaktycznych oraz nasadzeń. Organizacja wydarzeń realizowanych w oparciu o utworzony punkt dydaktyczny.

www.zainwestujwekologie.pl

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Woda to skarb” realizowany w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rasach dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 18 914,00 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 90% wartości ogólnej zadania, tj. 16 914,00 zł

Zakres projektu: zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek, warsztatów stacjonarnych/ terenowych oraz konkursów.

www.zainwestujwekologie.pl

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Razem dla czystego powietrza” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 22 007,00 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 90% wartości ogólnej zadania, tj. 19 802,00 zł

Zakres projektu: zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek, warsztatów stacjonarnych/ terenowych oraz konkursów.

www.zainwestujwekologie.pl

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Drużbice w 2016 r.” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 28.252,95 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 85% wartości ogólnej, tj. 24.015,00 zł

W ramach projektu: usunięto i unieszkodliwiono 67,430 Mg wyrobów azbestowych.

www.zainwestujwekologie.pl

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn.: „Zakup nowego ciągnika wraz z kosiarką wysięgnikową oraz głowicą czyszczącą do rowów” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 272 937,00 zł brutto

Dofinansowanie: pożyczka w wysokości do 95% wartości ogólnej, tj. 259 289,00 zł

Zakres projektu: doposażenie i wzmocnienie bazy technicznej Referatu Remontowo-Technicznego poprzez zakup nowego sprzętu - ciągnik wraz kosiarką wysięgnikową oraz głowicą czyszczącą do rowów.

www.zainwestujwekologie.pl