Ze względu na problemy techniczne transmisja obrad XII Sesji Rady Gminy Drużbice publikowana będzie w blokach z których każdy będzie trwał ok. 30 minut.