OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 14-09-2018 r. pod numerem 617171-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rasy, Głupice Parcela, Brzezie, Gręboszów, Wadlew i Wdowin Kolonia, gm. Drużbice

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 13-09-2018 r. pod numerem 614781-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m³ na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie, gm. Drużbice

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 29-08-2018 r. pod numerem 609946-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rasy, Głupice Parcela, Brzezie, Gręboszów, Wadlew i Wdowin Kolonia, gm. Drużbice

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 21-08-2018 r. pod numerem 606084-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m³ na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie, gm. Drużbice

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 31-07-2018 r. pod numerem 597020-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską