Uwaga! - Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ozonu

Na terenie m. Parzniewice (gm. Wola Krzysztoporska) nastąpiło przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego stężenia ozonu (wynoszącego 180μg/m3– wartość 1-godzinna). Najwyższe wartości stężenie ozonu osiągnie w godzinach 15.00-19.00 w dn. 05.07.2018 r.

Pełna treść komunikatu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRUŻBICE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie skierował do tut. Urzędu Gminy pismo Znak: PINB.4138/011ORG/376/2016/AP z dnia 19.12.2016r., w którym przypomina właścicielom/zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego poprzez sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych oraz stanu sprawności instalacji grzewczych w tym instalacji gazowej, pieców co i cw. Ponadto informuje, że po intensywnych opadach śniegu właściciel lub zarządca powinien przeprowadzić dodatkowy przegląd obiektu budowlanego w zakresie jego bezpiecznego użytkowania.