Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku ( czwartek ) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Ze względu na problemy techniczne transmisja obrad XII Sesji Rady Gminy Drużbice publikowana będzie w blokach z których każdy będzie trwał ok. 30 minut.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. /piątek/ o godz. 11.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122A.

Zapraszam na wspólne posiedzenie łączonych komisji, które odbędzie się 29 października 2019 r. o godzinie 12.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 122.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 16 października 2019 roku ( środa ) o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 9 października 2019 roku o godz. 15.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

30 września odbyła się XI Sesja Rady Gminy Drużbice, podczas której radni podjęli uchwały dotyczące: określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach; wyboru ławników sądowych oraz zmian w teoretycznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028.