Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołu z poprzedniej komisji.
  4. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2020-2029 oraz budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok (projekty dokumentów).
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.
  6. Analiza wyliczenia składki za odpady komunalne na 2020 rok.
  7. Przygotowanie (aktualizacja ) stanowiska Rady Gminy Drużbice w sprawie funkcjonowania strzelnicy w miejscowości Brzezie – Czarny Las (dot. uchwały RGD Nr XXIX/315/2017 z dnia 29.11.2017 r.).
  8. Sprawy różne
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).