b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201016_wazne_wazne.jpg

Szanowni Państwo, mając na uwadze zdrowie mieszkańców gminy Drużbice, pracowników Urzędu Gminy, a także względy bezpieczeństwa związane ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki podjął decyzję, że z dniem 19 października 2020 r.: • w Urzędzie Gminy w Drużbicach, • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach, • oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach, przyjęcia interesantów zostają ograniczone do minimum.

W sprawach pilnych można wezwać pracownika przy użyciu dzwonka umieszczonego przy wejściu do głównego budynku Urzędu Gminy (Drużbice 77A) oraz na I piętrze w II budynku ( GOPS, USC, Biblioteka – Drużbice 20).

Dodatkowo przed budynkiem głównym urzędu ustawiona zostanie skrzynka korespondencyjna, do której można wrzucać wszelkie pisma, formularze i wnioski. Będzie to jednoznaczne z przyjęciem sprawy do załatwienia. Prosimy, aby pisma posiadały numer telefonu osoby składającej korespondencję, w razie konieczności skontaktowania się z wnioskodawcą. Ponadto pracownicy poszczególnych referatów pozostają do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo. Przypominamy także, że istnieje możliwość załatwiania spraw poprzez platformę E-PUAP.

W związku z czasowym ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy w Drużbicach, zmianie ulegają także godziny otwarcia kasy:

 

    • w poniedziałki i piątki kasa czynna będzie w godz. 9.00-14.30,

    • a we wtorki od 9.00 do 15.30.

Należności z tytułu opłat można dokonywać również przelewem na nr kont:

opłata za gospodarowanie odpadami

57 8965 0008 2001 0059 8044 0013

podatki, opłaty za wodę, czynsze, itp.

90 8965 0008 2001 0059 8044 0001

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201014_flaga_flaga.jpg

Jedynie 100 głosów mieszkańców naszej gminy potrzeba do tego, by w Drużbicach stanął maszt z biało-czerwoną flagą. Projekt „Pod Biało-czerwoną”, którego organizatorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji ma na celu godne uczczenie pamięci o Wielkiej Wiktorii polskich bohaterów nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej w 1920 r. Warunkiem otrzymania środków na inwestycję jest udzielenie poparcia odpowiedniej liczby mieszkańców danej gminy poprzez oddanie głosu online, wypełniając formularz na https://bialoczerwona.www.gov.pl.

Głosownie trwa do 11 listopada, do godz. 23:59.

- Zachęcam wszystkich mieszkańców do oddania głosu na naszą gminę. Maszt z dumnie powiewającą flagą Polski byłby pięknym wyrazem naszego patriotyzmu oraz solidarności obywateli całego kraju. Już teraz dziękuję za każdy głos – mówi Tomasz Głowacki Wójt Gminy Drużbice.

Patronat honorowy nad projektem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Szczegóły i regulamin projektu dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/bialoczerwona.

gallery1

Urząd Gminy w Drużbicach wkrótce zmieni swój wygląd, a to za sprawą trwającej termomodernizacji obiektu. Oczywiście nie względy estetyczne są tutaj najważniejsze, głównie chodzi o zmniejszenie utraty ciepła i zużycia energii, a także ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Umowę na realizację zadania z radomszczańską firmą Szymbud Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki podpisał 28 września 2020 r. Zgodnie z jej zapisem inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku. Prace obejmują m.in.: wykonanie izolacji cieplnej stropodachu z granulatem z wełny mineralnej, ocieplenie ścian płytami styropianowymi, pełna wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego.

Koszt inwestycji zgodnie z zawartą umową wynosi 295 tys. zł brutto, z czego ok. 40 % stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej”, a niespełna 50 tys. zł to pożyczka z tej instytucji.

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

gallery1

Mimo deszczowej aury inwestycje w gminie Drużbice nadal trwają. Drogowców spotkać można w Gręboszowie, gdzie rozpoczęła się modernizacja nawierzchni na długości 570 m.b. W poniedziałek 12 października położona została warstwa wiążąca asfaltu.

W ramach zawartej z wykonawcą umowy oczyszczono i odmulono rowy oraz usunięto kolidujące drzewa, poszerzono także pobocze. Inwestycja kosztować będzie niespełna 245 tys. zł. Blisko 70 tys. zł to dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a 170 tys. zł z budżetu Gminy Kleszczów.

Trwa również modernizacja 400 - metrowego odcinek drogi w miejscowości Drużbice, gdzie wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa wraz ze wzmocnieniem poboczy. Równolegle Referat Remontowo-Techniczny Urzędu Gminy prowadzi prace polegające na oczyszczaniu rowów przy tej drodze.