Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje, że realizuje operację pt. „Dziedzictwo kulturowe „Doliny rzeki Grabi” mającą na celu zaangażowanie lokalnych twórców i koła Gospodyń Wiejskich w rozwój i promowanie obszarów działania LGD „Doliny rzeki Grabi” oraz wypromowanie tych grup i ich produktów. Efektem realizacji operacji będzie włączenie lokalnych twórców i KGW w rozwój i promocję obszarów wiejskich z terenu działania LGD „Doliny rzeki Grabi” poprzez wydanie w nakładzie 5.000 sztuk publikacji w terminie do 15 października 2020 r.

W związku z powyższym, zapraszamy do współpracy lokalnych artystów i przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z gmin: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady, Zelów.

Zainteresowanych prosimy o dostarczanie drogą mailową lub osobiście materiałów niezbędnych do powstania pozycji wydawniczej – opisów działalności i zdjęć (co najmniej 10, w jak największej rozdzielczości). Dla każdego przewidziana jest do aranżacji 1 strona formacie 20x20 cm. Możliwa jest również wizyta pracownika LGD w celu zgromadzenia materiałów. Partner wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie i ewentualną modyfikację przesłanych opisów i zdjęć.

Projekt będzie realizowany do 15 października 2020 r. Lokalni twórcy, artyści i KGW chętne do współpracy, prosimy o kontakt (osobisty, mailowy lub telefoniczny) do 7 sierpnia 2020 r. oraz nadesłanie/dostarczenie materiałów do 15 sierpnia 2020 r.

Współtworząc publikację „Kulturowe dziedzictwo Doliny rzeki Grabi”, lokalni twórcy, artyści oraz aktywnie działające Koła Gospodyń Wiejskich będą mieli możliwość zainwestowania nie tylko w popularyzację swojej marki, ale również w promocję całego naszego regionu.

Osoba do kontaktu w związku z realizacją zadania:

Magdalena Binkowska

tel. 505 056 559

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uprzejmie proszę o rozpropagowanie informacji na terenie Państwa Gminy, poprzez zamieszczenie na stronie www i portalu społecznościowym informacji znajdującej się w linku:

http://www.dolinagrabi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1153:publikacja-kulturowe-dziedzictwo-doliny-rzeki-grabi&catid=18&Itemid=101

gallery1

Miło nam poinformować, że Arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś, 16 lipca 2020 r., mianował księdza Bogusława Karbownika- proboszcza parafii pw. św. Floriana w Wadlewie, kapelanem Strażaków Ochotników Gminy Drużbice..

Księdzu Kapelanowi życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości z podejmowanego dzieła duszpasterskiego.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200730_mlody_mlody_1.jpg

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia. To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię - młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia. Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”? Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.: - w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; - posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); - posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha; - rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; - posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro; - przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa. Na co można przeznaczyć premię? Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach: - 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków; - 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200730_las_las_1.jpg

Jeszcze tylko w tym tygodniu, rolnicy którzy chcą posadzić na swoich gruntach las, mogą składać wnioski o dofinansowanie. - Biura powiatowe ARiMR przyjmują dokumenty do końca lipca – przypomina rzecznik prasowy Agencji Paweł Mucha

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników, którzy są właścicielami, współwłaścicielami lub współmałżonkami właścicieli gruntów przeznaczonych do zalesienia. Poza rolnikami, beneficjentem tego programu mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów
oraz województw.

Działka, na której ma być prowadzona uprawa leśna musi mieć co najmniej 0,1 ha i szerokość większą niż 20 m, chyba że graniczy z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu.
Do zalesienia można przeznaczyć maksymalnie 20 ha. W przypadku gruntów z sukcesją naturalną średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację.

W ramach tego działania rolnik może otrzymać trzy rodzaje premii:

- wsparcie na zalesianie

- premię pielęgnacyjną

- premię zalesieniową.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8 307 zł/ha
do 12 707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia, rodzaju gruntu, nachylenia terenu czy sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Dodatkowo można uzyskać pieniądze za ogrodzenie zalesionego terenu. Stawka za metr bieżący ogrodzenia wynosi
8,82 zł, a za zabezpieczenie drzewek 3 palikami - 1132 zł/ha
.

Z kolei premia pielęgnacyjna wypłacana jest przez 5 lat w okresie objętym zobowiązaniem. Stawka tego wsparcia wynosi od 794 zł/ha do 1628 zł/ha.

Trzecia z możliwych do otrzymania w tym działaniu forma dotacji - premia zalesieniowa - stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat w okresie objętym zobowiązaniem.

Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Na złożenie wniosków zostało zaledwie kilka dni. Biura Powiatowe ARiMR
będą je przyjmowały tylko do najbliższego piątku, 31 lipca.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć osobiście.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200730_syreny_syreny_1.jpg

W najbliższą sobotę, 1 sierpnia 2020 roku, o godz. 17.00 na terenie Gminy Drużbice zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności z wykorzystaniem syren alarmowych w jednostkach OSP, mający na celu sprawdzenie sprawności urządzeń alarmowych, a jednocześnie umożliwiający upamiętnienie 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dźwięk syren rozlegać się będzie przez 1 minutę.