Aktywne Wakacje z Gminną Biblioteką Publiczną

Wójt Gminy Drużbice zaprasza na Aktywne Wakacje z Gminną Biblioteką Publiczną w dniach 19 – 23 sierpnia 2019, w  godz. 9.00 – 13.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach.

Pełna treść zaproszenia
gallery1

Trwają prace drogowe na drodze gminnej Rasy - Bukowie Górne. Obecnie wymieniane są przepusty i oczyszczana jest nawierzchnia bitumiczna. W najbliższych dniach będzie wprowadzona zmiana organizacji ruchu drogowego, a od 8 sierpnia mogą nastąpić okresowe utrudnienia dojazdu do posesji, z uwagi na konieczność zastosowania ruchu wahadłowego na czas prowadzenia niezbędnych prac w obrębie pasa drogowego.

Dojazd do posesji będzie zagwarantowany, a wszelka uciążliwość z tego tytułu ograniczona do niezbędnego minimum. Budujemy dla Was. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Kolejne pieniądze na edukację ekologiczną w Gminie Drużbice

Nowoczesne pomoce dydaktyczne, wycieczki, warsztaty stacjonarne i terenowe, a także konkursy z nagrodami - w  nowym roku szkolnym rozpocznie się realizacja dwóch projektów z zakresu edukacji ekologicznej, w ramach których Szkoła Podstawowa w Rasach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drużbicach otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkeigo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Projekt CZAS NA ZMIANY

Fundacja Inkubator poszukuje chętnych mieszkańców województwa łódzkiego z obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA3) do wzięcia udziału w projekcie „CZAS NA ZMIANY” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.2.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia"

Więcej na stronie czasnazmiany.inkubator.org.pl

Wymienią zasuwy i hydranty

Obniżenie strat wody, regulacja ciśnienia, wyeliminowanie niekontrolowanych przecieków, a także wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej – to efekt ekologiczny, który osiągnięty zostanie dzięki wymianie zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Gminie Drużbice.

Innowacyjność w Gminie Drużbice

Zachęcamy wszystkich rolników oraz właścicieli gospodarstw z terenu gminy Drużbice do wzięcia udziału w konkursie „Innowacyjność w Gminie Drużbice”. Jest on skierowany do wszystkich tych, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują nowatorskie rozwiązania, nie zapominając o tradycji. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 sierpnia 2019 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy.

b_230_0_16777215_00_._images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20190617-kurs_komputerowy_kurs_komputerowy.jpg

Gmina Drużbice rozpoczyna realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”. To cykl bezpłatnych szkoleń dla osób powyżej 25 roku życia, które chcą zdobyć dodatkowe kompetencje cyfrowe.

Projekt będzie realizowany do lutego 2020 roku. Zakłada on realizację szkoleń, w których weźmie udział 96 osób powyżej 25 roku życia.  Podczas warsztatów organizatorzy zapewniają dostęp do sprzętu komputerowego, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjno – komunikacyjne, poprawią efektywności oraz jakość życia, podniosą umiejętności aktywnego korzystania z usług publicznych w sieci.

gallery1

Połączenie kulinarnej teorii z praktyką pod okiem mistrza piekarstwa? Taką okazję mieli mieszkańcy naszej gminy w ubiegłą sobotę podczas warsztatów pieczenia chleba. Własnoręcznie wyrobione, a później upieczone chlebki uczestnicy mogli zabrać do domów. Każdy mógł poczuć się jak prawdziwy piekarz przygotowując samodzielnie swój wypiek.