gallery1

W niedzielę 10 grudnia 2023 r. Świetlica Wiejska w Hucisku stała się miejscem ciepła i wzruszeń podczas Gminnej Wigilii dla Seniorów. Spotkanie rozpoczęło się serdecznym przywitaniem ze strony Wójta Gminy Drużbice Tomasza Głowackiego oraz Przewodniczącej Rady Gminy Drużbice Sylwii Stelmach-Piątkowskiej. Ich słowa, pełne serdeczności i troski o mieszkańców sprawiły, że atmosfera nabrała wyjątkowego charakteru. Obecność Zastępcy Wójta Pani Doroty Augustyniak, Sekretarz Gminy Drużbice Pani Julity Szmigielskiej, Pani Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach Kingi Gral oraz Radnych Gminy Drużbice, była również znaczącym gestem wsparcia i szacunku dla seniorów.

Nieodłącznym elementem wydarzenia było uczestnictwo Proboszczów z Parafii w Drużbicach Ks. Macieja Rojkowicza oraz Parafii w Krzepczowie Ks. Adama Stańdo, którzy swoją obecnością i błogosławieństwem dodali duchowego wymiaru spotkaniu. Przed wspólnym spożywaniem wigilijnych potraw, przygotowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hucisko i Okolic, nastąpił bardzo wzruszający moment, a mianowicie tradycyjne dzielenie się opłatkiem.

Muzycznie, przy wspólnym kolędowaniu czas wszystkim umiliły występy Marysi i Igora dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadlewie oraz Zespołu Ludowego Ale Babki.

Gminna Wigilia dla seniorów nie tylko pozwala na spędzenie czasu w ciepłej atmosferze, ale także zacieśnia więzy międzyludzkie i pokazuje, jak istotne jest wspólne dzielenie się radością Świąt.