gallery1

Była wstęga, tort, szampan, życzenia i podziękowania – Koło Gospodyń Wiejskich w Wadlewie oficjalnie ma już swoją siedzibę.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200719_rdk_rdk.png

Złożyłeś lub wysłałeś wniosek do urzędu? Chcesz szybko dowiedzieć się, czy Twoja sprawa została zrealizowana?

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019, w ramach Działań Towarzyszących, w dniach 16 czerwca 2020r. i 15 lipca 2020r. w świetlicy wiejskiej w Drużbicach odbyły się warsztaty z udziałem mieszkańców gminy Drużbice. Zajęcia poprowadziła, wykwalifikowana w tej dziedzinie, dietetyczka.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200719_stypendia_stypendia.jpg

Trwa XIX edycja Programu Stypendiów Pomostowych 2020/2021. Celem przedsięwzięcia realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast do 20 tys. mieszkańców pokonanie trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów oraz założenie, że perspektywa uzyskania takiego wsparcia będzie motywacją dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wójt Gminy Drużbice, przypomina, iż wszyscy rolnicy posiadający użytki rolne na terenie Gminy Drużbice, mogą ubiegać się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto, hodowcom bydła przysługuje dodatkowy zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019 roku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w Urzędzie Gminy Drużbice w pokoju nr 4 (parter) w terminie od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r. Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. za okres od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.).

  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu miesiąca roku poprzedzającego rok składania wniosku. Dokument ten nie jest wymagany jeżeli został już złożony w pierwszym terminie .

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego są do pobrania w Urzędzie Gminy Drużbice oraz na stronie internetowej www.druzbice.pl. Edytowalny formularz ww. wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Limity obowiązujące w 2020 r., stanowią sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Maksymalna ilość oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej na 1 ha upraw rolnych w 2020 r. wynosi 100 litrów. Stawka zwrotu podatku akcyzowego nie ulega zmianie i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

gallery1

Zakończyły się prace związane z modernizacją drogi w miejscowości Józefów. Na niemalże kilometrowym odcinku jezdni uzupełniono istniejące ubytki, wzmocniono nawierzchnię i utrwalono ją emulsją asfaltową oraz grysem kamiennym.