gallery1

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Rożniatowic, Drużbic, Wadlewa, Ras i Suchcic otrzymały dotację w ramach programu: "Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska - II edycja" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Szanowni mieszkańcy Gminy Drużbice, Wójt Gminy Drużbice informuje mieszkańców o uruchomieniu dodatkowego naboru w projekcie, obejmującym zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, na realizację którego Gmina Drużbice będzie starać się o dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 6 maja 2020 będzie można korzystać z zewnętrznych obiektów sportowych tj. (boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach i boiska typu "Orlik" w Rasach)

gallery1

Domowa zalewajka i pogoda ducha - to recepta na długowieczność, która świetnie sprawdza się w przypadku Pana Jana Stefaniaka z Drużbic - Kolonii. Dostojny jubilat 5 maja skończył 102 lata! Z urodzinowymi życzeniami i koszem pełnym zdrowych owoców odwiedzili go Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki oraz z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Anita Śmigielska.

gallery1

Od 9 maja wznawia funkcjonowanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się w Drużbicach - Kol. 86 (plac za pocztą). Punkt czynny będzie w każdą sobotę w godzinach 9:00-17:00. Odpady będą przyjmowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, przypominamy o konieczności stosowania środków ochrony osobistej: maseczek i rękawiczek.