quest

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować.

Zainteresowanych takim wsparciem, którzy obawiają się, że nie będą potrafili samodzielnie wypełnić wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami powiatowymi. Tam będą dostępni eksperci, którzy pomogą w technicznym wypełnieniu wniosku. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 uprzejmie prosimy, aby umawiać się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kumulacji wizyt w tym samym czasie oraz zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.

Tegoroczny limit pomocy wynosi 35,5 mln zł. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Wnioski o taką pomoc będzie można składać co roku.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

gallery1

Konkurs z okazji Dnia Mamy organizowany przez Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego, został rozstrzygnięty! Decyzją Komisji Konkursowej laureatami swoich kategorii wiekowych zostali: Gabrysia Mosińska oraz Igor Kosacki. Mamy zwycięzców otrzymały bukiet kwiatów z rąk Wójta Pana Tomasza Głowackiego, natomiast autorzy życzeń otrzymali drobne upominki. Wszystkim uczestnikom oraz ich mamom serdecznie gratulujemy!
Prezentujemy Państwu prace jakie zostały zgłoszone na konkurs. Gratulujemy wszystkim Mamom i jeszcze raz życzymy wszystkiego co najlepsze z okazji Dnia Mamy!

gallery1

W minioną sobotę 22 maja br. Gminny Ludowy Klub Sportowy w Drużbicach wraz z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Łodzi - Urzędem Marszałkowskim w Łodzi oraz Radą Powiatową Zrzeszenia LZS w Bełchatowie zorganizował coroczne Wojewódzkie Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w warcabach 64-polowych. Impreza odbyła się w hali sportowej przy ZSP w Drużbicach. Do udziału w warcabowych rozgrywkach zgłosiło się mnóstwo chętnych osób w kategoriach:

- dziewczyny / chłopcy kat. wiekowa do 10 lat,

- dziewczyny / chłopcy kat. wiekowa do 13 lat,

- dziewczyny / chłopcy kat. wiekowa od 14 do 16 lat,

- kobiety / mężczyźni kat. wiekowa od 17 do 20 lat,

- kobiety kat. wiekowa powyżej 20 lat,

- mężczyźni kat. wiekowa od 21 do 50 lat,

- mężczyźni kat. wiekowa powyżej 50 lat,

a także do klasyfikacji drużynowej.

Medale oraz gratulacje na ręce laureatów złożyli: zastępca przewodniczącego Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS Pan Marek Mazur oraz Sekretarz Gminy Drużbice Pani Julita Szmigielska.

 

Opublikowane zdjęcia dzięki uprzejmości Pani Moniki Kulik.

gallery1

Realizując fundusz sołecki Sołectwo Teresin zakupiło kosiarkę - traktorek. Zakup sprzętu był współfinansowany przez Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego. Zakup kosiarki bardzo ucieszył mieszkańców sołectwa Teresin, ponieważ dzięki niej dużo łatwiej będzie można utrzymać czystość i porządek wokół świetlicy wiejskiej, placu zabaw i nie tylko.

 

Fotografie udostępnione dzięki uprzejmości Pani Krystyny Wardal – Sołtysa sołectwa Teresin.

Przewodnicząca Rady Gminy w Drużbicach informuje o możliwości zgłaszania się mieszkańców Gminy Drużbice do debaty nad raportem o stanie Gminy Drużbice za 2020 rok.

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Sesja, na której będzie przedstawiony raport odbędzie się 28 maja 2021 r.

Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna).

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Sesja, na której przeprowadzona zostanie debata, odbędzie się w czerwcu 2021 r.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób(w gminie do 20 000 mieszkańców).

Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 28 maja 2021 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Rady Gminy w Drużbicach (Urząd Gminy w Drużbicach, II piętro, pokój nr 29) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 28 maja 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie oraz „Raport o stanie gminy” zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Drużbice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Raport o stanie Gminy Drużbice 2020 r.

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2020 rok

Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy Drużbice do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach zatrudni asystenta rodziny. Z ogłoszeniem o naborze można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

https://gopsdruzbice.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/nabor-na-stanowisko-asystenta-rodziny.html