b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201130_forum_forum.jpg

Wiedza, eksperci, praktycy – nie może Ciebie zabraknąć!

 

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020 to cykliczne wydarzenie organizowane od kilkunastu lat przez Województwo Łódzkie. Na stałe wpisało się
w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w kraju.

Forum ma już ugruntowaną pozycję i stanowi platformę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami – szczególnie małych i średnich firm. Swobodna i przyjazna atmosfera sprzyja wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla wielu branż. Liczne grono biznesmenów stwarza doskonałą szansę na poszerzanie kontaktów i znalezienie potencjalnych klientów.

Wydarzenie obejmuje różnorodne tematy gospodarcze. Będziemy mówić
o przedsiębiorczości, logistyce oraz transporcie. Dużo uwagi poświęcimy nowym technologiom, pracom badawczym i innowacjom. Zaprosimy do debaty nad ekonomią społeczną i ekspansją firm na rynki zagraniczne. Europejskie Forum Gospodarcze to otwarta dyskusja prowadzona przez fachowców zachęcających do włączania się, wyrażania spostrzeżeń i opinii. Spotkania są inspirujące i motywujące.

 

Aby wziąć udział w Forum, wystarczy zarejestrować się na stronie Forum. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma link z dostępem do strony transmisji wydarzenia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

#efglodzkie2020

#wojewodztwolodzkie

#biznesnaplus

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201130_czyste_czyste.jpg

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Drużbice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Wójt Gminy Drużbice informuje, że od dnia 21.10.2020 r. w ramach programu „Czyste Powietrze”, rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania wynoszącego od 60% do 75% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 1. 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 2. 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W sytuacji, gdy beneficjent nie kwalifikuje się do podwyższonego poziomu dofinansowania może skorzystać z Części 1 programu, gdzie dofinansowanie wynosi od 30% do 45%.

 

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe),

 • docieplenie przegród budynku,

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

Wszystkich zainteresowanych programem zapraszamy do siedziby Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, pok. nr 6, w celu uzyskania wszelkich informacji w zakresie pozyskiwania dotacji przewidzianych w programie.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201129_zlobek_zlobek.png

Blisko 800 tys. zł dofinansowania otrzymała Gmina Drużbice w ramach resortowego programu rozwoju istniejącej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch Plus” 2021. Uruchomienie żłobka planowane jest jesienią 2021 r. Pozyskane pieniądze przeznaczone będą na przebudowę istniejącego budynku komunalnego w Drużbicach, dostosowanie go do potrzeb najmłodszych dzieci oraz zagospodarowanie terenu.

– Patrząc na perspektywę rozwoju i sposobu życia, jaki zaczyna dominować na naszym terenie, czyli aktywnych zawodowo rodziców, tego typu usługi społeczne są coraz bardziej pożądane. Mam nadzieję, że powstanie żłobka będzie odpowiedzią na potrzeby rodziców i ich dzieci – podkreśla Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki.

Szacowany koszt inwestycji wynosił będzie ponad 1 milion złotych z czego 80% będzie pochodziło ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201125_skarbowy_skarbowy.jpg

Od 16 listopada 2020 r. w województwie  łódzkim uruchomiony został nowy model obsługi podatników. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Zmiany zostają wprowadzone, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podatników.

Nowy model obsługi uruchomiono pilotażowo latem tego roku w urzędach skarbowych w województwach podlaskim i wielkopolskim. 16 listopada usługa została wprowadzona także w województwie łódzkim i obejmuje urzędy skarbowe w całej Polsce.

Wizyty można umawiać z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Najprościej zrobić to przez Internet. Wystarczy skorzystać z usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub na stronach poszczególnych urzędów skarbowych.

Na wizytę można umówić się także telefonicznie – 44 633 14 30

– Liczymy, że możliwość umawiania wizyt przez Internet ułatwi podatnikom załatwianie ich spraw. Dzięki temu, że bezpośrednio w siedzibie urzędu obsługujemy umówionych klientów, unikniemy nadmiernych kolejek oraz poprawimy komfort i bezpieczeństwo – podkreśla Piotr Cichy Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201119_wsparcie_wsparcie.png

Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został wydłużony
do 24 grudnia 2020 r.

Nabór wniosków o takie wsparcie rozpoczął się 26 października i pierwotnie miał trwać
do 24 listopada. Decyzją Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej wnioski będzie można składać do 24 grudnia 2020 r.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

gallery1

W wyniku restrykcji związanych z epidemią koronawirusa i zamknięcia cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych olbrzymie ilości kwiatów pozostały u ich sprzedawców i producentów. Przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bełchatowie, Gmina Drużbice włączyła się w akcję odbioru chryzantem – ponad 250 kwiatów trafiło do kościołów, mieszkańców i sołtysów, którzy udekorowali nimi przydrożne kapliczki i miejsca pamięci.

Bardzo dziękuję za tak liczny odzew i sprawny odbiór kwiatów. Dzięki zaangażowaniu się w akcję ARiMR wspólnie pomogliśmy producentom chryzantem, którzy tak jak wielu innych przedsiębiorców, znaleźli się w ciężkiej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa – podkreśla Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki

Kwiaty, które przyjechały do Drużbic, zostały odebrane z Gospodarstwa Ogrodniczego Państwa Buczyńskich w Karczmach, w gminie Zelów.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201116_mobilny_mobilny.jpg

Dzięki inicjatywie Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego Gmina Drużbice znalazła się w gronie kilkudziesięciu samorządów w kraju, które rozpoczęły realizację testowej fazy projektu „Mobilny urzędnik”. Kto to taki? To odpowiednio przeszkolony pracownik Urzędu Gminy w Drużbicach, który dojedzie do domu interesanta i pomoże mu załatwić urzędową sprawę dotyczącą m.in: złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, deklaracji podatkowej i deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pomoc skierowana jest do głównie do seniorów (osoby 65+), osób niepełnosprawnych, osób zależnych 15 +, opiekunów faktycznych osób zależnych oraz opiekunów pieczy zastępczej.

Aby skorzystać z pomocy Mobilnego urzędnika należy zgłosić się:

 • telefonicznie 44 631 10 78 wew. 23,

 • mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 • lub za pośrednictwem członka rodziny.

   

Projekt pt. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” realizowany jest we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i instytucjami zagranicznymi.

 

Usługa Mobilnego urzędnika jest bezpłatna.