b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200108_szczepionka_szczepionka2.jpg

Trwa realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19. Służy on zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków.

Pierwsze dawki (tzw. etap 0 szczepień) są przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie. Są to: pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków. Etap O trwa do 14 stycznia.

W kolejnych etapach szczepieni będą:

 • etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;


 • etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;

   

 • etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

 

15 stycznia 2021 r. planowane jest rozpoczęcie zapisów na szczepienia.

 

Szczepienia będą dostępne między innymi w:

 • placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

 • innych stacjonarnych placówkach medycznych (np. Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej),

 • mobilnych zespołach szczepiących,

 • centrach szczepiennych w szpitalach rezerwowych.

   

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

 

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210108_lodowe_lodowe.jpg

Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy w Bełchatowie zaprasza na Lodowe Ferie online. W ramach zaplanowanych aktywności zaprezentujemy Państwu filmowe poradniki z doświadczeniami i eksperymentami o tematyce zimowej, do wykonania w domowym zaciszu. Nie zabraknie również zagadek, krzyżówek, malowanek oraz wykreślanek. Przy tej okazji mogą Państwo pozyskać garść wiedzy na następujące tematy: jak powstaje i ile waży śnieg?, w jaki sposób mogą łączyć się kryształki lodu?, czym jest gips zbity i puch zsiadły? Wszystkie filmy z naukowymi aktywnościami będą dostępne na profilu PGE Gigantów Mocy na www.facebook.com/gigantymocy oraz na stronie internetowej www.gigantymocy.pl.

Na dzieci i rodziców czeka moc inspiracji i dobrej zabawy!

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210103_budzet_rada.jpg

29 grudnia odbyła się jedna z najważniejszych w roku Sesji Rady Gminy. Radni podjęli uchwałę dotyczącą kształtu budżetu na 2021 rok. Plan dochodów ustalono na kwotę blisko 26 mln 150 tys. zł, a wydatków 26 mln 320 tys. zł. Deficyt w kwocie ponad 173 tys. zł. pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Lwią część przyszłorocznego budżetu gminy pochłonie oświata – według planu blisko 8 mln 800 tys. zł a niemalże 9 mln zł przeznaczono na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny.Na inwestycje zabezpieczono z kolei ponad 1 mln 646 tys. zł.

Na przebudowy i modernizacje gminnych dróg w: Drużbicach-Kolonii, Kazimierzowie, Łęczycy, Patoku, Rasach i Nowej Wsi, Rawiczu, Zwierzyńcu, Gręboszowie (etap II), Gadkach oraz Polu Sucheckim zaplanowano ponad pół miliona złotych. Na kilka dróg, przy udziale pieniędzy z funduszu sołeckiego, w przyszłym roku zostanie wykonana również dokumentacja techniczna.

W 2021 roku nadal modernizowane, budowane i rozbudowywane, także przy współudziale pieniędzy z funduszu sołeckiego, będzie oświetlenie uliczne – na łączną kwotę blisko 140 tys. zł. Tak, jak w latach poprzednich, kontynuowane będą również inwestycje związane z tworzeniem placów zabaw i miejsc integracji dla mieszkańców.

Z zakresu inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano budowę wodociągu w Rasach oraz montaż lamp UV do dezynfekcji wody, które zamontowane zostaną na stacjach uzdatniania wody w Głupicach i Wadlewie oraz w hydroforni w Suchcicach.

W ramach funduszu sołeckiego, którego wartość w 2021 roku wyniesie ponad pół miliona złotych, zaplanowano m.in.: remonty świetlic wiejskich, modernizacje dróg i oświetlenia, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych czy organizację wydarzeń kulturalnych.

– To jest budżet realny, dostosowany do naszych możliwości i obecnej sytuacji – podkreśla Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki. – Choć nie jest to budżet marzeń, jestem z niego zadowolony, bo przy tak niskich dochodach własnych, zaplanowaliśmy naprawdę wiele ważnych inwestycji, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców – dodaje.

Warto zaznaczyć, że na 2021 rok zabezpieczono również pieniądze na zakup samochodu dla policji (40 tys. zł) oraz zakup samochodu dla OSP w Drużbicach (250 tys. zł). Wśród wykazu inwestycji znalazła się również adaptacja budynku w m. Drużbic 16 na potrzeby żłobka – na ten cel gmina otrzyma dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch Plus”.

Za podjęciem uchwały budżetowej na 14 obecnych podczas obrad radnych, 13 głosowało „za”, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201230_mikro_mikro.jpg

22 grudnia Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki podpisał umowę z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stworzenie kolejnej ekopracowni w gminie. Profesjonalna sala lekcyjna, wyposażona w pomoce dydaktyczne, ma powstać w Szkole Podstawowej w Rasach. Za pozyskane dofinansowanie w kwocie blisko 47 tys. zł zakupione zostaną: meble, sprzęt komputerowy, monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne, mapy, mikroskopy itp. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca kwietnia 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach czynny będzie w godzinach 7.00 -14.00.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

W sylwestra 31 grudnia Urząd Gminy w Drużbicach czynny będzie w godz. 7.30-14.00.

W ostatni dzień roku wpłat w kasie (wyłącznie gotówką) będzie można dokonywać

w godz. 7.45–9.45. Natomiast 28,29 oraz 30 grudnia kasa czynna jest tak, jak w okresie przedświątecznych, a więc w godz. 9.00-14.30.

Z kolei 2 stycznia 2021 r. zamknięty będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Za utrudnienia przepraszamy.