gallery1

W dniach 20 i 21 kwietnia br. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Panią Anitą Śmigielską odwiedzili pary, które w 2020 roku obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z uwagi na zaistniałą sytuację, związaną z koronawirusem, nie można było zorganizować, wzorem lat ubiegłych, wspólnej uroczystości, niemniej jednak te krótkie wizyty u Jubilatów, poprzedzone oczywiście wcześniejszą zapowiedzią i uzyskaniem zgody z ich strony, miały równie podniosły charakter i wyrażały ogromną wdzięczność, szacunek i uznanie.

Pan Wójt złożył Szanownym Jubilatom podziękowania za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin, założonych przed wielu laty i życzył dobrego zdrowia i wielu jeszcze wspólnie spędzonych lat, w otoczeniu swoich bliskich.

Jako wyraz wdzięczności wręczono Jubilatom pamiątkowe medale, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz listy gratulacyjne i upominki ufundowane przez gminę.

 

Pary, które obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego w 2020 roku to:

 

 1. Aleksandra i Jan Łęccy

 2. Danuta i Karol Dawid

 3. Jadwiga i Ignacy Śmiechowiczowie

 4. Stefania i Edward Miłkowscy

 5. Genowefa i Julian Kociołkowie

 6. Henryka i Józef Janaszewscy

 7. Bożena i Czesław Kraska

 8. Jadwiga i Marian Retelewscy

 9. Maria i Mirosław Zajda

 10. Barbara i Marian Gala

 11. Czesława i Stanisław Struszkowie

 12. Zenona i Adam Czech

 13. Wiesława i Czesław Krysiakowie

 14. Jadwiga i Zygmunt Walczakowie

 15. Zenona i Jan Chrzęst

 16. Marianna i Józef Piestrzyńscy

biznes

To najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla firm z naszego regionu jest formą docenienia i podziękowania dla przedsiębiorców osiągających najlepsze efekty ekonomiczne. Główną ideą konkursu jest uhonorowanie firm konsekwentnie promujących pozytywny wizerunek łódzkiej przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej, przyczyniających się do rozwoju gospodarczego regionu oraz stanowiących wzór funkcjonowania dla innych.

Organizatorem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS ” jest Województwo Łódzkie.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur w 5 kategoriach:

- Świadomi w biznesie – Nagroda Publiczności

- Debiut Roku

- Lider Innowacji

- Eksportowy Produkt Roku

- Projekt Przyszłości

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz za pośrednictwem strony internetowej https://biznesnaplus.lodzkie.pl/

Zgłoszenia można składać do 30 czerwca 2021 r. Laureaci zostaną wyłonieni 28.10.2021 r podczas Europejskiego Forum Gospodarczego.

Szczegóły na stronie:

https://biznesnaplus.lodzkie.pl/

loteria

Od 22.04.2021 r. uruchomiona została rejestracja unikatowych Kodów Potwierdzających Dokonanie SAMOSPISU i uprawniających do udziału w Loterii. Nagrody to karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe.

 • wejdź na spis.gov.pl i spisz swoje gospodarstwo domowe,
 • zachowaj swój unikatowy kod i zarejestruj go na https://loteria.spis.gov.pl,
 • graj o samochód osobowy!

Pamiętaj, im wcześniej zarejestrujesz zgłoszenie, tym więcej szans na wygraną!

#LiczySięKażdy

grypa

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z występowaniem na terenie naszej gminy ognisk ptasiej grypy, mając na uwadze zapisy Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego,
Wójt Gminy Drużbice informuje:

Zakazuje się:

 1. Wyprowadzania z gospodarstwa oraz wprowadzania do niego ptaków i innych zwierząt
 2. Wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów bez zgody lekarza weterynarii
 3. Przemieszczania, transportu i sprzedaży ptaków

Nakazuje się:

 1. Odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych pomieszczeniach, włącznie z karmieniem i pojeniem
 2. Niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków
 3. Stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa i z niego wychodzące

gallery1

18 kwietnia 2021 roku w Kościele pw. Św. Ignacego Layoli w Suchcicach odbyła się uroczysta msza święta upamiętniająca Ofiary Zbrodni Katyńskiej. Na zakończenie nabożeństwa Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki oddał hołd zamordowanym w Katyniu poprzez złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą, która znajduje się w świątyni. Kwiaty złożył również Prezes Centralnego Archiwum Strzeleckiego Pan Józef Wodziński.
W tym roku mija 81 lat, gdy w Katyniu NKWD zamordowało polskich jeńców wojennych i więźniów.
Cześć i chwała Ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

grypa

Wirus grypy ptaków A(H5N8) nie jest chorobotwórczy dla ludzi.
Ptasia grypa to choroba zakaźna atakująca ptactwo dzikie i hodowlane. Należy pamiętać, że cząsteczki wirusa mogą zainfekować także inne gatunki zwierząt. Grypa ptaków, dawniej pomór drobiu, należy do chorób zwierząt listy OIE jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodowań śmiertelność do 100% . 
Jak się zarażają ptaki?
Zakażenie następuje głownie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

Zakażone ptaki wydalają wirusa w dużych ilościach przede wszystkim z:
- kałem,
- wydzieliną z oczu,
- wydzieliną z dróg oddechowych,
- wydychanym powietrzem.

Wirus grypy ptakómoże zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Zagrożenie dla ludzi
Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzenia ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi. Badania genetyczne wirusa H5N8 wykrytego w Polsce wskazują na typowy profil, charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka.
Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne wirusów H5N8 od H5N1 oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.
Wirus szybko ginie w produktach drobiarskich poddanych obróbce termicznej.

Jak zabezpieczyć się przed ptasią grypą?
unikaj kontaktu z jakimkolwiek ptactwem nie zależnie od stanu jego zdrowia – unikaj miejsc, gdzie występują duże skupiska ptaków, czyli ferm, kurników, stad gołębi na placach,
w przypadku konieczności kontaktu z ptakami, np. w gospodarstwie – zawsze pamiętaj o używaniu jednorazowych rękawiczek ochronnych,
- pamiętaj, aby po każdym jednorazowym kontakcie z ptactwem umyć ręce,
- staraj się unikać spożywania surowych jajek,
wszystkie przedmioty, które wcześniej miały kontakt z surowym mięsem, np. deska do krojenia, noże czy talerze – powinny być dokładnie umyte za pomocą specjalnych detergentów. Zamrożenie mięsa nie spowoduje zniszczenia wirusa ptasiej grypy,
produkty takie jak: mięso drobiowe czy jajka należy trzymać w dobrze zamkniętym opakowaniu, tak aby nie miały styczności z innymi produktami,
należy zadbać o to, aby dzieci nie przebywały w miejscach, w których znajdują się duże skupiska ptactwa, np. farmy drobiu.

Należy zachować czystość przy wykonywaniu wszelkich czynności związanych z przygotowywaniem żywności:
- myj ręce przed kontaktem z żywnością,
- utrzymuj powierzchnie wykorzystywane do przygotowywania i przechowywania żywności w należytej czystości,
- myj ręce po wyjściu z toalety,
- przestrzegaj zasad higieny przy przygotowywaniu żywności,
chroń pomieszczenia przeznaczone do przygotowywania żywności przed dostępem owadów i zwierząt.

Oddzielenie żywności surowej od ugotowanej:
- przechowuj oddzielnie (oddzielne pojemniki, różne półki w lodówce) żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia (wędlina, ser) od żywności przeznaczonej od dalszej obróbki np. termicznej (surowe mięso) – tak, aby nie dopuścić do kontaktu między nimi,
do przygotowywania żywności przeznaczonej do dalszej obróbki używaj oddzielnego sprzętu, np. noży, desek do krojenia.

Nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj niepoddanych odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 °C".

gallery1

Na początku kwietnia Wójt Gminy Drużbice podpisał umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kleszczów w ramach Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego. Pozyskane środki w kwocie 649.205,00 zł i będą przeznaczone na modernizację dróg na terenie gminy Drużbice. Pracami zostaną objęte drogi w miejscowościach Zwierzyniec, Rawicz, a także zostaną wykonane II etapy robót na drodze gminnej Gręboszów i drodze Wdowin Kolonia – Suchcice.