b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210611_modernizacja_modernizacja.jpg

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą: 

 • rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;
 • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;
 • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;
 • racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi – 200 tys. zł;
 • nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji.  Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.  W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc.

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji o zasadach przyznawania pomocy i dokumentach potrzebnych do ubiegania się o wsparcie na „Modernizację  gospodarstw rolnych” można znaleźć: na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w placówkach ARiMR.

gallery1

8 czerwca odbyła się Liga Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego dla szkół podstawowych w lekkiej atletyce w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie. Reprezentacji z Gminy Drużbice nie zabrakło i tym razem. W biegu na 60 m 1 miejsce zajął Filip Szczepaniak 2 miejsce Kacper Papuga, 3 miejsce Filip Koszela, w sztafecie szwedzkiej drużyna w składzie Filip Szczepaniak, Maciej Susmęd, Piotr Pawlak i Filip Koszela wywalczyli 2 miejsce z wynikiem 2,42. Opiekunem drużyny była pani Monika Kulik i Pan Krzysztof Bechciński. Gratulujemy!

 

Fotografie dzięki uprzejmości Pani Moniki Kulik.

gallery1

8 czerwca 2021 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi miało miejsce uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa łódzkiego. Oprócz promes zostały również wręczone akty włączenia jednostek OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Wśród 22 promes, jakie zostały wręczone tego dnia, jedną z nich otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Drużbicach. Promes odebrali Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki oraz Prezes OSP Drużbice Pan Maciej Olejnik. Nowy wóz dla OSP w Drużbicach podniesie poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego Gminy Drużbice. Jak podaje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zakup nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP jest finansowany ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz funduszy pozyskanych z odpisów z firm ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP. Całkowita wartość pojazdów, które trafią do wybranych jednostek OSP szacuje się na kwotę ponad 17 mln złotych.

Promes na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego otrzymała OSP Jordanów, natomiast promesy na zakup średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych otrzymały:

 • OSP Drużbice,
 • OSP Boczki,
 • OSP Budziszewice,
 • OSP Chociw,
 • OSP Czarnocin,
 • OSP Daszyna,
 • OSP Dubidze,
 • OSP Kalinowa,
 • OSP Kodrąb,
 • OSP Leszczynek,
 • OSP Lutomiersk,
 • OSP Łanięta,
 • OSP Markówka,
 • OSP Nowy Adamów,
 • OSP Opoczno,
 • OSP Pałczew,
 • OSP Pieczyska,
 • OSP Skrzynno,
 • OSP Stolec,
 • OSP Szczyty,
 • OSP Zduny.

6 jednostek otrzymało akty włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego:

 • OSP Łękawa i OSP Magdalenów z powiatu bełchatowskiego,
 • OSP Chojny z powiatu wieruszowskiego,
 • OSP Jedlno Drugie z powiatu radomszczańskiego,
 • OSP Łódź Wiskitno z Łodzi,
 • OSP Pniewo z powiatu kutnowskiego.

Nowy wóz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach podniesie poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego Gminy Drużbice.

 

Fotografie dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

gallery1

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wadlewie obchodziły swoje święto 2 czerwca br. W środę od rana można było usłyszeć wesołą muzykę, która rozbrzmiewała z głośników na terenie szkoły. Słoneczny dzień sprzyjał zabawom na świeżym powietrzu. Podczas malowania chodnika kredą, rozbrzmiał alarm Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie. Okazało się jednak, że strażacy ochotnicy nie jechali do pożaru, a zobaczyć się z uczniami i złożyć im życzenia z okazji Dnia Dziecka. Życzenia dla najmłodszych złożyli również zaproszeni goście: Ks. Proboszcz Parafii Św. Floriana w Wadlewie Bogusław Karbownik oraz Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki. Po otrzymanych życzeniach dzieci udały się na boisko szkolne, gdzie strażacy opowiadali o wyposażeniu samochodów bojowych i odpowiadali na liczne pytania od zaciekawionych, przyszłych druhenek i druhów. Po przymiarkach do miejsc za kierownicą wozu strażackiego, hełmów i innych sprzętów pożarniczych,  strażacy uruchomili generator piany, który również wykorzystują do gaszenia pożarów. Piana szybko urosła do takich rozmiarów, że dzieci mogły się w niej „zanurzyć” i ochłodzić. Po szybkiej zmianie ubrań na suche, na dzieci czekała dmuchana zjeżdżalnia oraz animator zabaw, z którym  można było wspólnie puszczać bańki mydlane i nie tylko. Na placu szkolnym czekały również do pomalowania tekturowe domki. Podczas odpoczynku, między atrakcjami, dzieci otrzymały od gminy słodkie upominki, a najmłodsi wychowankowie Szkoły Podstawowej w Wadlewie pamiątkowe odblaski.