b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200918_azja_azja_1.jpg

Kochasz taniec i chcesz zarazić tym swoje dziecko? Chcesz, aby Twoja pociecha rozwijała się pod okiem profesjonalnych instruktorów i utytułowanych tancerzy? Zgrana kadra klubu sportowego AzjaDance już wkrótce rozpocznie zajęcia dla najmłodszych tancerzy, w swojej drugiej filii w Drużbicach.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200917_sesja_sesja_1.jpg

11 września w świetlicy wiejskiej w Hucisku odbyła się XX sesja Rady Gminy Drużbice. Głównym tematem obrad były zmiany w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029

gallery1

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200917_oze_ue.jpg

 Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Gmina Drużbice realizuje projekt pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Drużbice”. Wartość całkowita projektu to 2 796 808,20 zł, z czego dofinansowanie wynosi 2 112 390,25 zł.

W związku z realizacją zadania na terenie gminy zostaną wykonane instalacje OZE dla ponad 100 budynków mieszkalnych, w tym: 101 instalacji fotowoltaicznych, 13 instalacji solarnych oraz 5 kotłowni wyposażonych w kotły na biomasę. Mieszkańcy zakwalifikowani do projektu otrzymali dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, a ich wkład własny wyniósł jedynie 15% wartości instalacji plus podatek VAT.

Prace instalacyjne już trwają, a termin ich zakończenia przewidywany jest na koniec września 2020 roku.

Jestem bardzo zadowolony z faktu pozyskania przez Gminę Drużbice dofinansowania, dzięki któremu nasi mieszkańcy, przy stosunkowo niewielkim wkładzie własnym, zostaną wyposażeni w nowoczesne instalacje–wygodne, oszczędne i ekologiczne. Tak zwana „zielona energia” w moim przekonaniu, w niedalekiej przyszłości, będzie istotnym elementem rynku energetycznego w naszym kraju. Niestety obecnie koszt takich instalacji jest jeszcze zbyt wysoki, a to oznacza, że nie wszyscy mieszkańcy mogą sobie pozwolić na taki wydatek – podkreśla Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki.

 

Gmina Drużbice, oprócz realizacji szeregu inwestycji związanych z ochroną środowiska, przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uczestniczy w programie „Czyste Powietrze”- polegający przede wszystkim na dofinansowaniu wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice.

 

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200617_spis_spis.jpg

Powszechny Spis Rolny PSR 2020 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
 Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Statystyce Publicznej.

 

Jak dokonać spisu?

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek spisać się samodzielnie przez Internet, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej GUS  https://spisrolny.gov.pl. W dobie epidemii jest to najbezpieczniejsza i najwygodniejsza metoda. Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub którym nie uda się wypełnić formularza internetowego, została uruchomiona infolinia 22/279 99 99, umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz się przez telefon. Dla osób, które nie będą miały możliwości dokonania samospisu przy użyciu własnych urządzeń, w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach uruchomiony zostanie Gminny Punkt Spisowy – stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego. Z Gminnego Punktu Spisowego można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego nie może odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się z nim skontaktuje.

Infolinia spisowa
 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego istnieje możliwość kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci infolinii pomogą również zweryfikować tożsamość rachmistrza spisowego.

 
List Prezesa GUS
 

W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny, do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zawierający wszystkie najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym  indywidualny numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu), który należy wprowadzić podczas logowania do aplikacji spisowej.

 
Tajemnica statystyczna
 

Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.). Zapewniamy, że Państwa dane osobowe i dane o gospodarstwie są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.

 

Dodatkowe informacje:

Na terenie Gminy Drużbice pracami spisowymi kieruje Wójt Gminy – jako Gminny Komisarz Spisowy przy pomocy Gminnego Biura Spisowego, utworzonego Zarządzeniem Nr 0050.70.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.

Siedziba Gminnego Biura Spisowego znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach (pok.5). Kontakt telefoniczny: 44 631-10-78 wew.27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Spiszmy się, jak na rolników przystało !

gallery1

W pierwszych dniach września zakończyły się prace związane z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysem kamiennym drogi w miejscowości Depczyk. Roboty wykonano na odcinku 800 m.b., a koszt inwestycji zamknął się w kwocie 85 tys.zł. Znaczną część tej sumy (80 tys. zł) w formie dotacji przekazała Gmina Kleszczów. W najbliższym czasie w obrębie tej drogi wymieniane będą barierki na moście.

gallery1

W piątek 11 września, podczas sesji Rady Gminy Drużbice, 17 osób z terenu gminy odebrało stypendia edukacyjne za wybitne wyniki w nauce.