Na podstawie Zarządzenia Nr 120.9.2023 Wójta Gminy Drużbice z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa w Bukowiu Dolnym, zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2023 roku o godz. 17.00 (I termin) w budynku szkoły w Suchcicach 61 odbędzie się Zebranie wiejskie w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów na Sołtysa Sołectwa Bukowia Dolnego.

Informujemy, że od 1 lutego 2023 r. Mieszkańcy Gminy Drużbice  będą mogli składać wnioski na zakup preferencyjny  paliwa stałego dla gospodarstw domowych w okresie od 1 stycznia 2023 r.

Wnioski można pobrać:

  1. na stronie internetowej Urzędu Gminy Drużbice www.druzbice.pl 
  2. w budynku Urzędu Gminy, Drużbice 77a, pok. nr 6

Wypełniony dokument należy złożyć w terminie do 15 lutego 2023 r.:

  1. na piśmie –  w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77a w pok. nr 6 lub
  2. w wersji elektronicznej – za pomocą środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r poz.344.  za pomocą skrzynki ePUAP lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wniosek o zakup opatruje się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym[1]
    W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem maila bez opatrzenia stosownym podpisem wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

            Gmina Drużbice przystąpiła do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) na podstawie Ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r., poz. 2236), która weszła w życie dnia 3 listopada 2022 r.

Obecnie Mieszkańcy Gminy mają możliwość wnioskować o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia 2023 r. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w poprzednim roku powiększa limit 1500 kg przypadający na rok 2023 r.

Zakupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego i spełnia następujące warunki :

Więcej informacji na temat zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych znajdą Państwo pod linkiem:

[1] Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Podpis osobisty wywołuje dla podmiotu publicznego taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny. Podpis osobisty może służyć m.in. do podpisu dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędu.

 

 

WNIOSEK o preferencyjny zakup paliwa II (plik PDF)

WNIOSEK o preferencyjny zakup paliwa II (plik DOC)

Uprzejmie informujemy, iż w dniu jutrzejszym tj.: wtorek 31.01.2023 r. Urząd Stanu Cywilnego w Drużbicach czynny będzie w godzinach 7:30-12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230130_krokus_krokus.jpg

W miniony piątek przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięli udział w pięknej uroczystości. Podczas otwartego mitingu AA Pan Adam obchodził 20 rocznicę trzeźwości. Były kwiaty, życzenia i słodki poczęstunek. Uczestnicy mitingu dzielili się swoimi doświadczeniami na drodze trzeźwienia. Wspominali moment, kiedy dostrzegli, że alkohol stanowi w ich życiu źródło problemów osobistych, rodzinnych, zawodowych. Mówili także o tym, co pomaga im, dzień po dniu utrzymywać trzeźwość od alkoholu. Serdeczna, życzliwa atmosfera spotkania, otwartość na drugiego człowieka i radość uczestników z tego, że żyją w trzeźwości dały nam, członkom Komisji dużo pozytywnej energii i wzmocnienie poczucia sensu do dalszej pracy na rzecz ograniczania problemów wynikających z używania alkoholu.

Panu Adamowi, a także pozostałym członkom AA życzymy kolejnych pięknych rocznic trzeźwości.

Natomiast osoby, które dostrzegają, że alkohol jest bardzo ważną rzeczą w ich życiu lub życiu ich najbliższych zachęcamy do przyjścia na miting AA w Drużbicach. Mitingi odbywają się w salce katechetycznej przy Parafii Św. Rocha w każdy piątek od 18.00 do 20.00 w okresie zimowym oraz od 19.00 do 21.00 w okresie letnim.

Zapraszamy również do kontaktu z GKRPA, Urząd Gminy w Drużbicach, Drużbice 20, pokój nr 7, w godzinach pracy GOPS oraz do skorzystania ze specjalistycznej pomocy w Punkcie Konsultacyjnym (Drużbice 20, wejście przez Ośrodek Zdrowia), w którym w każdy wtorek od 16.00 do 18.00 można otrzymać pomoc w zakresie problemów związanych z uzależnieniami, a w drugi i czwarty czwartek miesiąca od 16.00 do 18.00 pomoc w zakresie problemów związanych z przemocą a także zaburzeniami odżywiania.

gallery1

 
 Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą.
Nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego.
Nie cieszy się z niesprawiedliwości
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje (...)
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.
 
1 List do Koryntian 13:4-8
 
 
W dniu wczorajszym w świetlicy wiejskiej w Drużbicach-Kolonii Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki w asyście Przewodniczącej Rady Gminy Drużbice Pani Sylwii Stelmach-Piątkowskiej oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Anity Śmigielskiej w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście wręczył dziesięciu małżeństwom z terenu naszej gminy Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie mogą być odznaczeni małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 
Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne i drobne upominki. Nie zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu. Uroczystość uświetnił swoją obecnością i pięknym występem Zespół Ludowy "Ale Babki", za co z góry serdecznie dziękujemy
Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego świętowali:
 
1. Państwo Krystyna i Antoni Sadurscy
2. Państwo Krystyna i Andrzej Sokołowscy
3. Państwo Alicja i Grzegorz Tokarczykowie
4. Państwo Zofia i Stanisław Kosmala
5. Państwo Krystyna i Kazimierz Kostrzewa
6. Państwo Janina i Marek Kucharscy
7. Państwo Barbara i Krzysztof Zawiasa
8. Państwo Krystyna i Władysław Kaszewscy
9. Państwo Maria i Edward Komuńscy
10. Państwo Grażyna i Wojciech Gajdowie
 
W zaszczytnym gronie Dostojnych Jubilatów znalazło się również małżeństwo z 70 letnim stażem pożycia. Państwu Cecylii i Władysławowi Spocińskim Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki oraz Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice Pani Sylwia Stelmach-Piątkowska złożyli serdeczne życzenia oraz przekazali małżeństwu drobny upominek.
 
Wszystkim Państwu życzymy:
 
Wiele radości i pokoju serca, a nade wszystko sił i zdrowia, by przeżywać wspólnie kolejne rocznice. Życzymy Wam miłości, która nigdy nie zgaśnie, wiary i nadziei, które zawsze w Was żyć będą.