gallery1

Piękny gest ze strony anonimowych darczyńców z naszej gminy - świąteczna paczka pełna słodyczy, zabawek, ubrań i środków czystości trafiła już do jednej z rodzin, mieszkającej na terenie gminy Drużbice. W przekazaniu prezentu pomogli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach. To wspaniała lekcja empatii i zrozumienia, że w ten szczególny, świąteczny czas należy wspierać bardziej potrzebujących, bo przecież radość z obdarowywania jest tak samo ogromna jak radość z przyjmowania prezentów. Podziękowania dla darczyńców skierował również Pan Wójt Tomasz Głowacki

– Dziękuję za wielkie serce i ten wyjątkowy gest. Zwłaszcza w tak trudnych dla nas czasach, takie wsparcie jest niezwykle ważne.

gallery1

Trzeba przyznać, że wśród mieszkańców Gminy Drużbice mamy wiele poetyckich talentów! Na konkurs zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Drużbicach zgłosiło się aż 17 autorów, którzy nadesłali 26 wierszy. Poziom prac był naprawdę wysoki. W piątek 11 grudnia zwycięzcy odebrali nagrody.

W kategorii dzieci do lat 12, I miejsce zajęła Gabriela Mosińska, II miejsce Wiktoria Ruta a III - Patryk Walczak. W kategorii młodzież (13-18 lat) zwyciężyła Oliwia Krzysztofik, a wśród dorosłych Pani Monika Wąsioł. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.

Ponieważ chcemy zachęcić naszych mieszkańców do pisania wierszy i chwalenia się nimi wkrótce wydany zostanie pierwszy zbiorowy tomik, w którym znajdą się wszystkie nadesłane na konkurs prace – zaznacza Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201210_wigilia_wigilia.jpg

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem nr 0050.94.2020 Wójta Gminy Drużbice z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy Drużbice, w wigilię 24.12.2020 r. Urząd Gminy w Drużbicach będzie NIECZYNNY.

Zamknięte będą także: Urząd Stanu Cywilnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach. Za utrudnienia przepraszamy.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201208_ksiazki_ksiazki.jpg

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach poszerzyła swój księgozbiór o książki związane z tematyką profilaktyki i leczenia uzależnień, współuzależnienia oraz poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego.

Książki te zostały zakupione z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, ze środków przeznaczonych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Drużbicach. Polecamy również książki skierowane do rodziców i dzieci rozwijające umiejętności radzenia sobie z emocjami.

Na szczególną uwagę zasługuje seria książek psycholog Ewy Woydyłło, która na co dzień zajmuje się terapią uzależnienia i współuzależnienia, poradnictwem małżeńskim i rodzinnym oraz pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. Pisarka w ramach Fundacji im. Stefana Batorego kieruje Regionalnym Programem Przeciwdziałania Uzależnieniom. Przyczyniła się ona do rozpowszechnienia w Polsce leczenia według tzw. modelu Minnesota, opartego na partnerstwie profesjonalistów z ruchem Anonimowych Alkoholików.

Serdecznie zapraszamy do wypożyczeń.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201208_kasa_kasa.jpg

W grudniu kasa urzędu czynna będzie w każdy poniedziałek, wtorek i piątek oraz środę 23 grudnia w godz. 9.00-14.30. W wigilię kasa będzie nieczynna. W ostatnim tygodniu roku zapraszamy do uiszczania wpłat w dniach 28,29,30 grudnia w godz. 9.00-14.30, a w sylwestra od 7.45-9.45.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201207_spis_spis.jpg

Powszechny Spis Rolny 2020 dobiegł końca, trwał od 1 września do 30 listopada 2020 r.

W gminie Drużbice spisowi poddanych było 700 gospodarstw, z tego ponad połowę tj. 54,15 % spisali rachmistrzowie terenowi metodą wywiadu bezpośredniego, 25,22 % metodą wywiadu telefonicznego, 20,63 % poprzez samospis internetowy.

Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 jakże ważnego badania polskiego rolnictwa, to okazja do szczególnych podziękowań rolnikom, którzy sumiennie przystąpili do spisu, rachmistrzom terenowym i telefonicznym, pracownikom urzędu statystycznego za udaną współpracę, sołtysom za pomoc w kontakcie z rolnikami, pracownikom jednostek samorządowych za pomoc w promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz członkom Gminnego Biura Spisowego.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Gminny Komisarz Spisowy Tomasz Głowacki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201204_azbest_azbest.jpg

Zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Drużbice w 2020r.” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 14 643,90 zł netto    

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 90% wartości ogólnej zadania,
tj. 13 179,00 zł

Zakres projektu: usunięcie i unieszkodliwienie 47,700 Mg wyrobów azbestowych.

 

www.zainwestujwekologie.pl

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201201_piec_piec.jpg

To kolejny krok w kierunku polepszenia jakości powietrza w naszej gminie – w budynku po byłej szkole w Suchcicach, gdzie mieści się przedszkole i filia ośrodka zdrowia, wymieniono piec węglowy na nowy, opalany ekogroszkiem, V klasy, z certyfikatem EKPROJEKT o mocy 75 kW. Koszt tej inwestycji, która w całości pokryta została z budżetu gminy Drużbice to ponad 35,5 tys. zł.