gallery1

Wójt Gminy Drużbice przypomina, że nadal można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od miesiąca czerwca 2021r.

 

Wnioski można składać za pośrednictwem m.in. portalu Empatia, bankowości elektronicznej czy PUE ZUS . W formie tradycyjnej (papierowej) będzie to możliwe dopiero od 1 kwietnia 2021 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego (500+) ustalone na okres zasiłkowy 2019/2021 wygasa z dniem 31.05.2021r.

gallery1

W sobotę 6 marca br. w sali OSP w Rasach odbyła się już siódma akcja honorowego oddawania krwi w Gminie Drużbice. Przy tej okazji zbierano nakrętki, środki higieniczne, spożywcze na rzecz Domu Samotnej Matki w Biłgoraju i podopiecznych Fundacji Gajusz.

Tego dnia zebrano 24,30 litrów krwi, którą oddało 54 krwiodawców.

Dziękuję wszystkim za udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu, wszystkim sponsorom za przekazane upominki, bony rabatowe, a organizatorom gratuluję kolejnej udanej akcji w Gminie Drużbice – mówi Wójt Gminy Tomasz Głowacki.

Organizatorem akcji był radny Tomasz Cieślak, radna Agnieszka Korpas z udziałem KGW Drużbice i KGW Rasy.

gallery1

Blisko 800 tys. zł dofinansowania otrzymała Gmina Drużbice na realizację projektu „Aktywny Maluch, Aktywny Rodzic” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu utworzone zostaną 24 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w gminnym żłobku w Drużbicach. W ramach projektu sfinansowane zostaną koszty opieki, utrzymania personelu oraz zajęć edukacyjno – wychowawczych dla dzieci (logopedia, język angielski, rytmika).

Wsparcie w ramach projektu skierowane będzie do 24 rodziców (głównie matek), zamieszkujących w gminie Drużbice, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, dla których opieka nad dzieckiem stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

Dofinansowanie gwarantuje funkcjonowanie żłobka przez okres 20 miesięcy tj.
od listopada 2021 roku do czerwca 2023 roku. Rekrutacja ma ruszyć w październiku 2021 roku.

Realizacja projektu będzie ważnym elementem polityki wspierania rodzin, głównie kobiet, które w wyniku braku alternatywnej formy opieki nad dzieckiem, nie są w stanie powrócić na rynek pracy – mówi Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki.

 

Warto przypomnieć, że Gmina Drużbice pozyskała już 792 tys. zł z resortowego programu „MALUCH+” na przebudowę istniejącego budynku komunalnego w Drużbicach
z przeznaczeniem na gminny żłobek, dostosowanie go do potrzeb najmłodszych dzieci oraz zagospodarowanie terenu. Obecnie Gmina Drużbice oczekuje na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, po czym zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni Wykonawcę inwestycji. Planowane zakończenie prac to październik 2021 roku.

 

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210309_dent_dent.jpg

W miesiącu lutym b.r. nowoczesny dentobus, czyli mobilny gabinet stomatologiczny, zawitał do szkół  z terenu gminy Drużbice tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach, Szkoły Podstawowej w Wadlewie, Szkoły Podstawowej w Rasach. W trakcie wizyty lekarz dokonał przeglądu uzębienia i zabiegu lakowania u ponad 120 dzieci klas I-III i przedszkolaków oraz wydał zalecenia odnośnie dalszego leczenia.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210309_trawa_trawa.jpg

Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit

Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat,
aby powrócić do stanu sprzed kataklizmu.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.

Surowe kary – grzywna a nawet więzienie

Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet
do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat

Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210305_krus_konkurs.jpg

Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem i miejscem wypoczynku. Powinniśmy więc stwarzać bezpieczne warunki zabawy, wyjaśniać niebezpieczeństwa na jakie mogą być narażone oraz wskazywać sposoby ich unikania. Podstawową sprawą jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki oraz przygotowanie odpowiedniego miejsca spędzania wolnego czasu z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. W związku z tym Oddział Regionalny KRUS w Łodzi przedstawia propozycje dla dzieci, które mogą wpłynąć na wzrost świadomości zarówno najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich jak i ich rodziców. Jednocześnie młodzi uczestnicy naszych propozycji mogą rozwijać swoje talenty i wygrać atrakcyjne nagrody.

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

  1. „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Pierwszą propozycją, przygotowaną z myślą o uczniach szkół podstawowych, jest jedenasta edycja konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi”. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na terenie województwa łódzkiego organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi, a współorganizatorami przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, m. in. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Hasło jedenastej edycji cieszącego się rokrocznie dużym zainteresowaniem dzieci konkursu nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku. Oferta edukacyjna Kasy od początku działania instytucji kierowana jest również do najmłodszych mieszkańców wsi. Organizacja Konkursu pozwala sprawdzić ich wiedzę o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych.

Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie Konkursu, otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Termin nadsyłania prac plastycznych do jednostek KRUS w województwie łódzkim mija 31 marca 2021 roku. Regulaminy konkursu zostały przesłane do szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów lub za pomocą poczty elektronicznej: (42) 665 07 13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  (43) 823 93 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub (44) 725 64 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła również II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja odbywa się w roku jubileuszowym KRUS i przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 9 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (z dopiskiem Konkurs na rymowankę).

20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 600 zł.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji w Warszawie, tel. (22) 592 64 10, e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Drużbice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Drużbice w 2021 roku.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Ogloszenie o konkursie

Oswiadczenie - dane osobowe