gallery1

Ferie zimowe w naszym województwie dobiegły końca. Dla dzieci z gminy Drużbice, które brały udział w zajęciach organizowanych przez Wójta Gminy Drużbice oraz Gminną Bibliotekę Publiczną, był to czas aktywnego wypoczynku i twórczych warsztatów, podczas których powstało wiele pięknych, niepowtarzalnych prac.

Spotkanie odbędzie się 30stycznia 2020 r,,w godz. 12:00 – 14:00 w sali konferencyjne Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro.

gallery1

Każdego dnia ludzie ulegają wielu wypadkom- najczęściej samochodowym. Ciężko ranni ludzie potrzebują natychmiastowej pomocy medycznej.

Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem
alkoholowym, narkotykowym i przemocą w rodzinie
od dnia 29 stycznia 2020 roku znajduje się w budynku Urzędu
Gminy w Drużbicach, Drużbice 20 -Ośrodek Zdrowia
Punkt czynny w każdą środę w godzinach 13.00-17.00

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Drużbice z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów na Sołtysa Sołectwa Podstoła zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2020 roku o godz. 17.00 (I termin), o godz. 17.15 (II termin) w Sali OSP w Podstole odbędzie się Zebranie Wiejskie, na którym zostaną przeprowadzone przedterminowe wybory na Sołtysa Sołectwa Podstoła

Przewodniczący zaprasza na Komisję ds. łączenia i podziału jednostek pomocniczych w Gminie Drużbice, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 roku o godz. 10.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący
Komisji ds. łączenia i podziału
jednostek pomocniczych
w Gminie Drużbice

Tomasz Cieślak