b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201105_kwiaty_chryzantemy.png

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Pomoc przysługuje posiadaczom:

 • co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości,

 • co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości.

Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku.

Stawki pomocy:

 • chryzantema doniczkowa –20 zł za sztukę,

 • chryzantemy cięte – 3 zł za sztukę.

Co należy zrobić, by otrzymać wsparcie:

 • wypełnić wniosek pobrany ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podać w dokumencie m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania;

 • do 6 listopada 2020 r. złożyć wniosek w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Jeśli o pomoc ubiega się posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, musi wraz z wnioskiem złożyć również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis;

 • przekazać bezpłatnie chryzantemy: organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym, które zgłoszą w ARiMR zamiar odbioru tych chryzantem, uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

 • chryzantemy nieodebrane do 16 listopada 2020 r. należy niezwłocznie przekazać firmie zajmującej się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

 • złożyć do 30 listopada 2020 r. do biura powiatowego ARiMR potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym, a także potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako bioodpady.

   

Wypłata pomocy nastąpi do 31 grudnia 2020 roku.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201028_forum_forum.jpg

Województwo Łódzkie serdecznie zaprasza do udziału w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2020, które po raz pierwszy odbędzie się w dniu 29 października br. Forum to wydarzenie gospodarcze szczególnie ważne w regionie o charakterze rolniczym, jakim jest województwo łódzkie. Podczas Forum, które w tym roku odbędzie się w formule online, poruszone zostaną ważne i aktualne zagadnienia skupiające się na tematyce łączącej ekologię, tradycyjne rolnictwo i przetwórstwo oraz budownictwo pasywne.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201023_siatkowka_siatkowka.jpg

Idą jak burza! Drużyna tenisa stołowego GLKS Drużbice po poprzednim sezonie awansowała do IV ligi męskiej. Debiutancki mecz, rozegrany 18 października, przyniósł zwycięstwo naszych zawodników, którzy pokonali rywali - LKS Stomil Bełchatów 6:4. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W dniu 23 października 2020 r. kasa Urzędu Gminy w Drużbicach będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

b_230_0_16777215_00_images_ue1.jpg

 

W dniu 21.10.2020r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w Urzędzie Gminy w Drużbicach w ramach projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się pierwsze indywidualne spotkania z psychologiem. Indywidualne wsparcie psychologiczne ma na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, diagnoza problemów psychologicznych uczestników, kształtowanie motywacji do udziału w projekcie, poprawa dotychczasowego funkcjonowania uczestników w życiu osobistym, społeczny i poprzez to przygotowanie do aktywizacji zawodowe.

            W dniu 22.10.2020r. w godzinach od 8.30 do 15.30. w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach odbyło się pierwsze spotkanie treningu umiejętności społecznych. Trening umiejętności społecznych ma na celu nabywanie i rozwijanie umiejętności społecznych (motywowanie do działania i aktywności zawodowej, komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem i frustracją, zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych)

W zajęciach bierze udział 8 mieszkańców gminy Drużbice w tym 2 osoby z obszaru rewitalizacji.