Wójt Gminy Drużbice informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Drużbice. Jest ono przyznawane jako jednorazowe świadczenie pieniężne. O nagrodę ubiegać się mogą uczniowie szkół podstawowych, których średnia ocen na świadectwie wynosi co najmniej 5,30 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych ze średnią ocen powyżej 5,00. Stypendium przeznaczone jest również dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Termin składania wniosków mija 31 lipca 2021 r.

Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek o konto stypendium edukacyjne

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Klauzula informacyjna

UCHWAŁA Nr XXXII3432018

gallery1

W dniu dzisiejszym o godz. 10 rozpoczęła się jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy w Drużbicach. Po dokładnym przeanalizowaniu Raportu o stanie gminy za rok 2020 radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice. Radni Rady Gminy w Drużbicach również jednogłośnie przyjęli sprawozdanie dotyczące wykonania budżetu gminy za rok poprzedni.

gallery1

24 czerwca 2021 roku na wydarzeniu pn. Piknik Rodzinny – Lato z funduszami europejskimi, które odbyło się w Zelowie, 25 sołectw z powiatu bełchatowskiego otrzymało granty. Podczas imprezy można było zapoznać się z ofertą Urzędu Marszałkowskiego oraz wiele się dowiedzieć o funduszach europejskich na licznych promocyjnych stanowiskach. Podczas oficjalnej części wydarzenia zostały rozdane granty, których łączna wartość dla całego województwa wyniosła około 6 mln zł. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego otrzymały również dwa sołectwa z Gminy Drużbice: sołectwo Bukowie Dolne oraz sołectwo Patok. Na realizację małych projektów lokalnych w sołectwach w ramach naboru konkursu „Sołectwa na plus”, granty w wysokości 10.000 złotych z rąk Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Pana Zbigniewa Ziemby oraz radnego Sejmiku Pana Dariusza Roguta, odebrali Sołtys sołectwa Bukowie Dolne Pan Włodzimierz Kudaj, Sołtys sołectwa Patok Pan Jarzy Świtała oraz Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki. Dzięki otrzymanym dotacjom w miejscowości Patok powstanie plac zabaw, a w Bukowiu Dolnym będzie kontynuowane wykonanie punktu integracyjnego dla mieszańców wraz z placem zabaw. Serdecznie gratulujemy!

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210624_stanowisko_stanowisko.jpg

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Jeżeli chcesz dokonać spisu osobiście, ale potrzebujesz pomocy w obsłudze interaktywnej aplikacji, Gminne Biuro Spisowe w Drużbicach zapewnia potrzebne wsparcie.

Stanowiska do samospisu znajdują się w: 

1.W Urzędzie Gminy pod adresem Drużbice 77a na parterze budynku.

 1. W Bibliotece Gminnej pod adresem Drużbice 20.

Aby skorzystać z tej pomocy, wystarczy zarezerwować wizytę pod numerami telefonu:

044 631 10 78 lub 44 631 10 88 wew. 32

Stanowiska są dostępne dla respondentów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Aplikacja spisowa NSP 2021 została udostępniona na stronie https://spis.gov.pl/

Uwaga: Samospis jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania.

Wszystkie osoby dodane na formularza i prawidłowo spisane są zwolnione z obowiązku samospisu.

Kontakt z infolinią spisową+48 22 279 99 99

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210624_loteria_loteria.jpg

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

 

Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się przez Internet i weź udział w loterii.

 

 • Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
 • Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii
 • Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl.

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.

 

Pamiętaj, że tylko spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w loterii!

 

Do wygrania są karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe.

 

Losowania odbędą się w terminach:

 • 05 2021 r.
 • 05.2021 r.
 • 06.2021 r.
 • 06.2021 r.
 • 07.2021 r.
 • 07.2021 r.
 • 07.2021 r. – Finałowe losowanie samochodów

 

W finałowym losowaniu wezmą udział wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia do loterii - nawet te osoby, które wygrały już wcześniej nagrody.

 

Zwiększ szansę na wygraną!

Im wcześniej spiszesz się przez Internet i zgłosisz do loterii, tym masz więcej szans na wygraną - będziesz uczestniczyć w większej liczbie losowań!

Regulamin i szczegóły dotyczące loterii dostępne są na loteria.spis.gov.pl.

 

Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Wejdź na spis.gov.pl, spisz się i daj sobie szanse na wygraną!

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210624_pomoc_pomoc.jpg

Do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa mogą składać wnioski o pomoc finansową rolnicy, którzy: ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2020 roku, chcą skorzystać z kwalifikowanego materiału siewnego lub prowadzą zarejestrowaną działalność pszczelarską.

 25 czerwca mija termin naboru wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. O dofinansowanie w tym przypadku mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw. Środki przyznawane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych:

 • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
 • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 • ziemniak.

 Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 Więcej informacji o pomocy dotyczącej materiału siewnego: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html

 Natomiast 30 czerwca to ostatni dzień, w którym o wsparcie mogą starać się osoby, które w swoich gospodarstwach poniosły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Z takiej pomocy może skorzystać producent rolny, który poniósł w 2020 roku straty w uprawach rolnych w wyniku: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, obsunięcie się ziemi lub lawiny. Aby ubiegać się o pomoc, wysokość szkód w uprawach rolnych na danej powierzchni musi wynieść co najmniej 20 proc. plonu, a straty w całym gospodarstwie muszą przekroczyć 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. Wysokość pomocy, którą może otrzymać rolnik wynosi od 500 zł/ha do 1200 zł/ha i zależy od poziomu strat, rodzaju klęski oraz rodzaju upraw. Wsparcie ma charakter pomocy publicznej.

 Więcej informacji o pomocy klęskowej: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-rolnikow-ktorzy-w-2020-r-poniesli-straty-w-uprawach-spowodowane-niekorzystnymi-zjawiskami-atmosferycznymi.html

 Również 30 czerwca upływa termin składnia wniosków o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę. Zainteresowanych takim wsparciem, którzy obawiają się, że nie będą potrafili samodzielnie wypełnić wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami powiatowymi. Tam będą dostępni eksperci, którzy pomogą w technicznym wypełnieniu wniosku. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 uprzejmie prosimy, aby umawiać się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kumulacji wizyt w tym samym czasie oraz zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 Więcej informacji o pomocy dla pszczelarzy: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

 Wnioski o udzielenie pomocy w ramach trzech opisanych naborów należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać polecona przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.