pomoc

Jeszcze tylko do 31 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie.

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo przesłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, np. za pośrednictwem wrzutni.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania. Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim – 9, w trzecim – 8, w czwartym – 7 i w piątym – 6. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.

Program finansowany z PROW na lata 2014-2020 kierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 18 sierpnia 2020 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Wsparcia nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Ubiegający się o wsparcie muszą w pierwszej kolejności uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców. Następnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem biznesowym do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Od daty uznania na potencjalnym beneficjencie ciąży obowiązek realizacji zatwierdzonego planu biznesowego. Dopiero wówczas grupa producentów rolnych lub organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. W rejestrach prowadzonych przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR znajduje się obecnie 727 grup producentów rolnych posiadających status uznania.

W ramach PROW 2014-2020 sfinalizowano do tej pory osiem naborów wniosków o wsparcie finansowe na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Łącznie wpłynęło 487 wniosków. Dla 464 z nich ARiMR wydała decyzję o przyznaniu pomocy na kwotę blisko 632 mln zł.

gallery1

W dniu wczorajszym w garażu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach zaparkował "nowy" lekki samochód kwatermistrzowski marki Fiat Ducato, który został pozyskany z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach. - Bardzo się cieszę z zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla OSP w Rasach. Jestem pewny, że nowy pojazd przyczyni się do szybszego i sprawniejszego działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Drużbice. - mówi Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki. Dzięki staraniom Wójta Gminy Drużbice oraz wsparciu Rady Gminy Drużbice, procedura nabycia samochodu odbyła się bez przeszkód i komplikacji. Już niedługo, po zakończeniu spraw formalnych związanych z zarejestrowaniem samochodu i nadaniem numerów operacyjnych, będzie można zobaczyć nowy nabytek OSP w Rasach na naszych drogach gminnych i nie tylko! :)

eko

Wartość ogólna zadania: 52 200,00 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 90% wartości ogólnej zadania, tj. 46 930,00 zł

Termin realizacji: 01 września 2020 r. – 30 kwietnia 2021 roku

Zakres projektu: zakup wyposażenia ekopracowni, pomocy dydaktycznych służących do realizacji programu edukacyjnego, sprzętu audiowizualnego i komputerowego oraz roślin.

 

www.zainwestujwekologie.pl

quest

 

W myśl słów "swego nie znacie cudze chwalicie" Wójt Gminy Drużbice zaprasza do odwiedzenia pięknych zakamarków naszej gminy.

W ramach długiego, majowego weekendu, zachęcamy mieszkańców Gminy Drużbice do pieszych i rowerowych wycieczek. Wójt Gminy Drużbice proponuje zapoznanie się i rozwiązanie questów, które są zorganizowane na naszym terenie. Dla miłośników dwóch kółek trasa dłuższa "Zagadki w drzewach zaklęte", a dla spacerowiczów "W poszukiwaniu leśnych zwierciadeł". Chętnie dowiemy się jak Wam poszło :)

Na końcu trasy zrób zdjęcie odgadniętego hasła oraz uzupełnionego miejsca na skarb i wraz z danymi kontaktowymi prześlij na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości wpisz: MAJÓWKA Z QUESTEM). Każdy kto ukończy quest i wyśle prawidłową odpowiedź na wyżej podany adres e-mail do dnia 4 maja br. do godz. 1200 zostanie nagrodzony upominkami od Gminy Drużbice. Ulotki z prowadzącymi do skarbów wskazówkami można odbierać w Urzędzie Gminy Drużbice, Gminnej Bibliotece, a także pobrać na końcu artykułu.

UWAGA! Trasa rowerowa "Zagadki w drzewach zaklęte" uległa małej zmianie.

Wskazówki zamieszczone w 25 i 26 zwrotce są nieaktualne (z przyczyn od nas niezależnych).

Od ostatniego miejsca należy jechać 2 km prosto następnie skręcić w prawo. Dojeżdżając do drogi wojewódzkiej DW 473 skręcić raz jeszcze w prawo i za 500 metrów za kapliczką w lewo (za znakiem: Chynów).

QUEST rowerowy - Zagadki w drzewach zaklęte

QUEST pieszy - W poszukiwaniu leśnych zwierciadeł

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210428_konkurs_konkurs.png

Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje, instytucje oraz grupy, które mają siedzibę i działają na terenie gmin:  Buczek, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Szczerców, Zelów.

Termin naboru: 28.04.2021 r. – 28.05.2021 r.

•    Czas trwania projektu: 3-6 miesięcy

•    Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł

Przed złożeniem wniosku zachęcamy do korzystania z konsultacji prowadzonych przez Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM”.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2021”.

Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/, który aktywny będzie od 28 kwietnia 2021 r. do 28 maja 2021 r. do godz. 23:59.

Regulamin konkursu