gallery1

686 690 zł otrzymała Gmina Drużbice w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200630_stawy_stawy.png

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie. 1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

O pomoc może wystąpić producent rolny, który:

 • w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź
  w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
  o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;
 • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

 

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

 

Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
i akwakultury.

 

Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, o ile w danej placówce Agencji istnieje taka możliwość, lub dostarczyć je do specjalnych wrzutni, które ustawione są w jednostkach terenowych ARiMR. W tym drugim przypadku do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja przekaże informację o przyjęciu wniosku. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla hodowców ryb należy kierować na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

gallery1

W nieco innych okolicznościach niż zazwyczaj, ale za to z nutą nostalgii i wspomnień ósmoklasiści ze szkół podstawowych w gminie Drużbice zakończyli rok szkolny.

gallery1

Liczyła się kreatywność, wykonanie i prezentacja, a także różnorodność użytych materiałów - konkurs na „EKO STRÓJ” zorganizowany przez Gminę Drużbice i Powiat Bełchatowski miał na celu promocję i kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Organizator: Fundacja Szansa dla gmin, Samoobrona

Turnus : 9 dni

Terminy wyjazdów i nazwa ośrodka wypoczynkowego:

 1. 7-15 lipca Łeba (Baltica)
 2. 10-18 lipca Łukęcin (Pionier)
 3. 12-20 lipca Jarosławiec (Marysieńka)
 4. 1-9 sierpnia Iława (Leśna Polana)

Koszt wyjazdu w przypadku 1 rodzica ubezpieczonego w KRUS-ie wynosi 550 zł, natomiast w przypadku 1 rodzica ubezpieczonego w ZUS-ie 1300,00 zł.

Zapisy i szczegółowe informacje: 505 181 697/ 501 497 714

 

Organizator: Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników Zarząd Krajowy

Termin: 02.08.2020 r. - 10.08.2020 r.

Liczba miejsc: 15

Wiek uczestników: urodzeni po 1 stycznia 2004 r.

Miejsce: Biały Dunajec, Ośrodek Kolonijno – Wczasowy „ U Guta”

Zapisy i szczegółowe informacje: 22 657-21-76 , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik - ulotka informacyjna

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200625_wniosek_wniosek_1.jpg

W przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Dokumenty należy składać w zamknietej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach" w sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Drużbicach 97-403 Drużbice 77A, w terminie do dnia 08 lipca 2020r. do godz. 15.30.

Ogłoszenie o naborze wraz z kwestionariuszem osobowym i klauzulą informacyjną znajdują się na stronie BIP w zakładce praca.