Wójt Gminy Drużbice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Drużbice, położonej w miejscowości Gadki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7, tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Informacja Wójta Gminy Drużbice

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum OPUS zaprasza przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców na spotkanie informacyjno-edukacyjne pn: „SPIS POWSZECHNY ’21: WSZYSTKO, CO CHCECIE WIEDZIEĆ, ALE NIE WIECIE JAK ZAPYTAĆ”, które odbędzie się w czwartek 15.04.2021 w godz. 15.30 -17.00.
(online, na platformie ZOOM)
O Narodowym Spisie Powszechnym 2021 – zasadach, formach, obowiązkach
– opowie socjolog dr. Magdalena Wieczorkowska, Kierownik Zakładu Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Podczas spotkania można będzie zadać pytania i
skorzystać z indywidualnej konsultacji.

Omówione zostaną m.in. tematy:
· Czym są badania społeczne? Jakie są ich cele, funkcje i rodzaje?
· Czy spis powszechny jest zgodny z prawem?
· Czy moje dane są bezpieczne: RODO, a spis powszechny.
· Spis Powszechny 2021 – budowa kwestionariusza i zawartych w nim pytań.
· Spis Powszechny w czasach pandemii – jak się spisać?
· Kim są rachmistrze?
· Co to jest samospis?
· Czym są badania CAWI, CAPI oraz CATI?

Prowadzący:
dr Magdalena Wieczorkowska (ekspert, UMED),

Magdalena Poulain (animator, Centrum OPUS)

Jeśli mają Państwo pytania lub sugestie dotyczące tematów, które
warto dodatkowo omówić – prosimy o przesłanie ich na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM

Aby wziąć w nim udział, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, dostępny pod tym linkiem: 
https://tiny.pl/r2vtq

Po zarejestrowaniu się, otrzymają Państwo link do udziału w wydarzeniu.

rolnicy

Wychodząc na przeciw potrzebom rolników Wójt Gminy Drużbice zachęca do skorzystania z profesjonalnej pomocy Pana Jarosława Janaszewskiego – radnego powiatowego, przy wypełnianiu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w formie elektronicznej

Spotkania z doradcą zaplanowano w dniach:

29 i 30 kwietnia oraz

4 i 5 maja 2021r. w godz. 13.30 – 18.00, w świetlicy wiejskiej w Drużbicach – Kolonii.

Ze względu na pandemię koronawirusa konieczne są wcześniejsze zapisy w sekretariacie Urzędu Gminy pod numerem tel: 44 631 10 78.

Do wypełnienia e - wniosku niezbędne będą następujące dane:

numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”, wielkość i rodzaj powierzchni uprawowych.

cdr

W imieniu Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie informujemy o XXI edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku. Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu. Więcej informacji na temat konkursu oraz wszystkie dokumenty można znaleźć na stronie: https://cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

dieta

Zespół Profilaktyki Zdrowotnej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nadwagę ma już trzech na pięciu dorosłych Polaków. Co czwarty jest otyły. Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje, że za 6 lat tych ostatnich będzie aż 30%. Zmiany te prowadzą nie tylko do rozwoju niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych wśród Polaków, ale również następstw społecznych oraz ekonomicznych dla całej naszej społeczności. To bardzo ważny temat, dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował portal internetowy diety.nfz.gov.pl, który oferuje bezpłatne plany żywieniowe dla całej rodziny. Po zalogowaniu się internauta otrzymuje:

 • Plany żywieniowe o wybranej kaloryczności dla osób dorosłych, seniorów, wegetariańskie - ich celem jest wdrażanie określonych zasad racjonalnego odżywiania się oraz modyfikację błędów żywieniowych – zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby dietozależne, takich jak cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, choroby serca i układu krążenia, osteoporoza, próchnica czy nowotwory.
 • Rodzinny plan żywieniowy - innowacyjne rozwiązanie zapewniające zdrowe posiłki dla całej rodziny.
 • Plany żywieniowe w jednostkach chorobowych – dieta DASH w cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym, Hashimoto, zaparciach, nadwadze i otyłości. 

Zachęcamy do skorzystania z darmowego portalu diety.nfz.gov.pl przygotowanego przez NFZ oraz możliwości generowania jadłospisów żywieniowych dostosowanych do potrzeb odbiorcy. 

Instrukcja logowania portal Diety NFZ

doplaty

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych
z PROW można złożyć tylko w formie elektronicznej. Nie ma już możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że nie poradzą sobie z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości związane z naborem można konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7.00 – 19.00 oraz w sobotę 10.00 – 16.00 - z wyjątkiem Wielkiej Soboty). Ponadto w placówkach Agencji znajdują się specjalne stanowiska, by można było wysłać wniosek, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19, uprzejmie prosimy, aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić nasze biura powiatowe, najpierw umówili się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kolejek przed naszymi placówkami i zadbać o bezpieczeństwo zarówno beneficjentów jak i pracowników ARiMR.

W tym roku rolnicy wnioski o dopłaty mogą składać do 17 maja (ze względu na to, że 15 maja przypada w sobotę). Możliwe jest również złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 2021 r., jednak spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki.

Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Przez pierwsze dwa tygodnie trwania naboru e-wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło
blisko 90 tys. rolników. W ubiegłym roku o takie płatności ubiegało się ich ponad 1,3 mln.

Więcej informacji dotyczących aplikacji eWniosekPlus: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus.html

KPA

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Oprócz projektu Umowy Partnerstwa wyznaczone są już też terminy dotyczące dwóch programów krajowych:

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, 16 kwietnia (piątek)

 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia (środa)

 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii

 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

 • Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

 • Program Ryby

 • Program Pomoc Żywnościowa

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa.
Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa - jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Organizacyjnie zadania podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zorganizowane będzie w formule on-line (z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar), które uzupełni inne formy konsultacji prowadzone dotychczas przez rząd. Będzie również 

możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych. Całe spotkanie na bieżąco tłumaczone jest na Polski Język Migowy.Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny interwencji w poszczególnych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświęconych programom krajowym realizującym Umowę Partnerstwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy Partnerstwa organizatorzy chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne, w szczególności:

 • Zasady horyzontalne: równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku (ang. do not significant harm)

 • Wymiar terytorialny planowanych interwencji – jak terytorialnie koncentrować działania

 • Jak uzyskać efekt synergii wydatkując środki unijne?

 • Formy wsparcia finansowego - dotacje i instrumenty finansowe.


Wysłuchanie odwołuje się do tzw. siedmiu zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takie jak: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego. Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Realizacja wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. W żadnym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rządu, tylko we współpracy z rządem (a precyzyjniej z odpowiednim Ministerstwem, odpowiedzialnym za dany program). W oczywisty sposób adresatem uwag jest bowiem właśnie rząd.


Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/
Uwaga! Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicznych dotyczą zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów).


Daj się wysłuchać!

fundusze

Wójt Gminy Drużbice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Drużbice, położonej w miejscowości Brzezie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wszelkie  niezbędne informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7, tel. (044) 631 - 10 - 79 wew. 20.

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzezie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego