gallery1

Najlepsi rolnicy i najlepsze firmy rolno-spożywcze minionego roku zostali uhonorowani przez Prezydenta RP podczas uroczystej Gali Agroligi, która odbyła się 10 czerwca w Belwederze. Wśród wyróżnionych znaleźli się Państwo Katarzyna i Bogdan Łuczyńscy z Wdowina – Wicemistrzowie Krajowi AgroLigii 2018 w kategorii Rolnicy.

Place zabaw

10 tys. zł dla Suchcic, 9.700 zł dla Teresina i 9.600 zł dla Chynowa - 28 maja Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie udzielenie z budżetu Województwa Łódzkiego dotacji na realizację tzw. "małych projektów" w sołectwach. Wszystkie 3 wnioski złożone przez Gminę Drużbice zostały rozpatrzone pozytywnie. Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie lub stworzenie placów zabaw w Suchcicach, Teresinie i Chynowie.

VIII Sesja Rady Gminy Drużbice

Na ostatniej sesji Rady Gminy Drużbice, która odbyła się 29 maja, radni jednogłośnie zdecydowali o podjęciu uchwały w sprawie utworzenia, czwartego już w naszej Gminie, punktu przedszkolnego.

„Przedszkolny punkt marzeń” funkcjonował będzie w ZSP w Drużbicach od 1 września 2019 r. Opiekę w nim znalazło 22 dzieci w wieku 3-5 lat. Rekrutacja jest już zakończona, ponieważ wniosek na utworzenie punktu Gmina Drużbice złożyła w 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

gallery1

Pożar w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach, sprawna akcja straży i pomoc rannym uczniom- to na szczęście tylko scenariusz próbnej ewakuacji, którą przeprowadzili Ochotnicy z jednostek OSP w Drużbicach, Wadlewie, Rożniatowic, Chynowa, Suchcic i Ras podczas Gminnych Obchodów Dnia Dziecka. Po widowiskowej akcji dzieci miały okazję zapoznać się ze sprzętem gaśniczym oraz wyposażeniem wozów strażackich i policyjnych. Największą radość sprawiła im jednak... zabawa w pianie!

gallery1

Tegoroczne, Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bełchatowie, odbyły się w Suchcicach. W uroczystym przemarszu, przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Suchcice i okolice”, druhny i druhowie przeszli do kościoła pw. św. Ignacego Loyoli, gdzie odprawiono w ich intencji mszę św.

Julita

Julita Łuczyńska uczennica z klasy VIII, podopieczna pani Moniki Stachurskiej zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” – etap regionalny. W etapie regionalnym praca Julity została oceniona najwyżej spośród wszystkich prac konkursowych.

gallery1

Kompleksowa, skuteczna termomodernizacja domów jednorodzinnych to nie tylko wyzwanie dla inwestorów indywidualnych – ale też dla samorządów i wykonawców, inżynierów oraz architektów. Właśnie dlatego Fundacja Ziemia i Ludzie realizuje projekt

gallery1

Ojcowski Park Narodowy to jeden z najbardziej malowniczych zakątków Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 8 maja 2019 r. grupa 45 uczniów z klas 7,8 oraz klas gimnazjalnych pojechali do Parku na wodne warsztaty terenowe, w ramach projektu: WODA TO SKARB dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi.