b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210108_lodowe_lodowe.jpg

Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy w Bełchatowie zaprasza na Lodowe Ferie online. W ramach zaplanowanych aktywności zaprezentujemy Państwu filmowe poradniki z doświadczeniami i eksperymentami o tematyce zimowej, do wykonania w domowym zaciszu. Nie zabraknie również zagadek, krzyżówek, malowanek oraz wykreślanek. Przy tej okazji mogą Państwo pozyskać garść wiedzy na następujące tematy: jak powstaje i ile waży śnieg?, w jaki sposób mogą łączyć się kryształki lodu?, czym jest gips zbity i puch zsiadły? Wszystkie filmy z naukowymi aktywnościami będą dostępne na profilu PGE Gigantów Mocy na www.facebook.com/gigantymocy oraz na stronie internetowej www.gigantymocy.pl.

Na dzieci i rodziców czeka moc inspiracji i dobrej zabawy!

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210103_budzet_rada.jpg

29 grudnia odbyła się jedna z najważniejszych w roku Sesji Rady Gminy. Radni podjęli uchwałę dotyczącą kształtu budżetu na 2021 rok. Plan dochodów ustalono na kwotę blisko 26 mln 150 tys. zł, a wydatków 26 mln 320 tys. zł. Deficyt w kwocie ponad 173 tys. zł. pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Lwią część przyszłorocznego budżetu gminy pochłonie oświata – według planu blisko 8 mln 800 tys. zł a niemalże 9 mln zł przeznaczono na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny.Na inwestycje zabezpieczono z kolei ponad 1 mln 646 tys. zł.

Na przebudowy i modernizacje gminnych dróg w: Drużbicach-Kolonii, Kazimierzowie, Łęczycy, Patoku, Rasach i Nowej Wsi, Rawiczu, Zwierzyńcu, Gręboszowie (etap II), Gadkach oraz Polu Sucheckim zaplanowano ponad pół miliona złotych. Na kilka dróg, przy udziale pieniędzy z funduszu sołeckiego, w przyszłym roku zostanie wykonana również dokumentacja techniczna.

W 2021 roku nadal modernizowane, budowane i rozbudowywane, także przy współudziale pieniędzy z funduszu sołeckiego, będzie oświetlenie uliczne – na łączną kwotę blisko 140 tys. zł. Tak, jak w latach poprzednich, kontynuowane będą również inwestycje związane z tworzeniem placów zabaw i miejsc integracji dla mieszkańców.

Z zakresu inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano budowę wodociągu w Rasach oraz montaż lamp UV do dezynfekcji wody, które zamontowane zostaną na stacjach uzdatniania wody w Głupicach i Wadlewie oraz w hydroforni w Suchcicach.

W ramach funduszu sołeckiego, którego wartość w 2021 roku wyniesie ponad pół miliona złotych, zaplanowano m.in.: remonty świetlic wiejskich, modernizacje dróg i oświetlenia, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych czy organizację wydarzeń kulturalnych.

– To jest budżet realny, dostosowany do naszych możliwości i obecnej sytuacji – podkreśla Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki. – Choć nie jest to budżet marzeń, jestem z niego zadowolony, bo przy tak niskich dochodach własnych, zaplanowaliśmy naprawdę wiele ważnych inwestycji, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców – dodaje.

Warto zaznaczyć, że na 2021 rok zabezpieczono również pieniądze na zakup samochodu dla policji (40 tys. zł) oraz zakup samochodu dla OSP w Drużbicach (250 tys. zł). Wśród wykazu inwestycji znalazła się również adaptacja budynku w m. Drużbic 16 na potrzeby żłobka – na ten cel gmina otrzyma dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch Plus”.

Za podjęciem uchwały budżetowej na 14 obecnych podczas obrad radnych, 13 głosowało „za”, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201230_mikro_mikro.jpg

22 grudnia Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki podpisał umowę z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stworzenie kolejnej ekopracowni w gminie. Profesjonalna sala lekcyjna, wyposażona w pomoce dydaktyczne, ma powstać w Szkole Podstawowej w Rasach. Za pozyskane dofinansowanie w kwocie blisko 47 tys. zł zakupione zostaną: meble, sprzęt komputerowy, monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne, mapy, mikroskopy itp. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca kwietnia 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach czynny będzie w godzinach 7.00 -14.00.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

W sylwestra 31 grudnia Urząd Gminy w Drużbicach czynny będzie w godz. 7.30-14.00.

W ostatni dzień roku wpłat w kasie (wyłącznie gotówką) będzie można dokonywać

w godz. 7.45–9.45. Natomiast 28,29 oraz 30 grudnia kasa czynna jest tak, jak w okresie przedświątecznych, a więc w godz. 9.00-14.30.

Z kolei 2 stycznia 2021 r. zamknięty będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Za utrudnienia przepraszamy.

gallery1

Drewno, szyszki, tektura, korki, zużyte gazety, a nawet żarówki, eko–choinki zgłoszone na konkurs organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Drużbicach przerosły oczekiwania jurorów. Każda z 29 prac była wyjątkowa. Na fanpage'u biblioteki można obejrzeć film prezentujący eko–choinki.

Nagrody zwycięzcom 23 grudnia wręczyli: Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki, Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice Pani Sylwia Stelmach-Piątkowska oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Kinga Gral.

W kategorii I (dzieci do lat 10) I miejsce zajęła Nikola Kokocińska, II miejsce Jakub Głowa, a III - Magdalena Zadrożniak. W kategorii wiekowej 11-16 lat zwyciężyła Izabela Sujka, II miejsce zajął Maciej Susmęd, a III - Kacper Młodziejewski.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy ekologicznej, kultywowanie tradycji świątecznych, nauka pożytecznego działania na rzecz ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

 

Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki.