Kolejne pieniądze na edukację ekologiczną w Gminie Drużbice

Nowoczesne pomoce dydaktyczne, wycieczki, warsztaty stacjonarne i terenowe, a także konkursy z nagrodami - w  nowym roku szkolnym rozpocznie się realizacja dwóch projektów z zakresu edukacji ekologicznej, w ramach których Szkoła Podstawowa w Rasach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drużbicach otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkeigo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Projekt CZAS NA ZMIANY

Fundacja Inkubator poszukuje chętnych mieszkańców województwa łódzkiego z obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA3) do wzięcia udziału w projekcie „CZAS NA ZMIANY” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.2.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia"

Więcej na stronie czasnazmiany.inkubator.org.pl

Wymienią zasuwy i hydranty

Obniżenie strat wody, regulacja ciśnienia, wyeliminowanie niekontrolowanych przecieków, a także wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej – to efekt ekologiczny, który osiągnięty zostanie dzięki wymianie zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Gminie Drużbice.

Innowacyjność w Gminie Drużbice

Zachęcamy wszystkich rolników oraz właścicieli gospodarstw z terenu gminy Drużbice do wzięcia udziału w konkursie „Innowacyjność w Gminie Drużbice”. Jest on skierowany do wszystkich tych, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują nowatorskie rozwiązania, nie zapominając o tradycji. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 sierpnia 2019 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy.

b_230_0_16777215_00_._images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20190617-kurs_komputerowy_kurs_komputerowy.jpg

Gmina Drużbice rozpoczyna realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”. To cykl bezpłatnych szkoleń dla osób powyżej 25 roku życia, które chcą zdobyć dodatkowe kompetencje cyfrowe.

Projekt będzie realizowany do lutego 2020 roku. Zakłada on realizację szkoleń, w których weźmie udział 96 osób powyżej 25 roku życia.  Podczas warsztatów organizatorzy zapewniają dostęp do sprzętu komputerowego, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjno – komunikacyjne, poprawią efektywności oraz jakość życia, podniosą umiejętności aktywnego korzystania z usług publicznych w sieci.

gallery1

Połączenie kulinarnej teorii z praktyką pod okiem mistrza piekarstwa? Taką okazję mieli mieszkańcy naszej gminy w ubiegłą sobotę podczas warsztatów pieczenia chleba. Własnoręcznie wyrobione, a później upieczone chlebki uczestnicy mogli zabrać do domów. Każdy mógł poczuć się jak prawdziwy piekarz przygotowując samodzielnie swój wypiek.

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Gmina Drużbice informuje o możliwości skorzystania z Programu o nazwie „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”. Program ten zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie dla nich systemu i uprawnień oferowanych zarówno przez instytucje samorządu województwa łódzkiego, w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki, zdrowia, jak i prywatnych partnerów, oraz firmy działające w branży spożywczej, przemysłowej i gastronomicznej.

Aby móc uzyskać zniżki u partnerów Programu, należy posiadać Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych, o wydanie której, po złożeniu stosownego wniosku, rodzina winna ubiegać się w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, będącego Koordynatorem Programu.

gallery1

We wtorek 2 lipca mieszkańcy Gminy Drużbice mieli okazję na żywo kibicować zawodnikom 30-go Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Trasa I etapu zmagań sportowców Łódź-Sieradz przebiegała przez naszą gminę, a dokładniej przez miejscowości: Józefów, Wadlew, Drużbice Kolonia, Kącik i Rasy.

Współorganizatorem premii specjalnej na tym odcinku była Gmina Drużbice.