Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.15.2021 r. Wójta Gminy Drużbice z dnia 29 stycznia 2021 r. rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.15.2021

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.16.2021 r. Wójta Gminy Drużbice z dnia 29 stycznia 2021 r.  rekrutacja do publicznych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Kryteria naboru określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz:

  • uchwała nr XXX/327/2017 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
  • Uchwała Nr XXXII/346/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 2 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

 

Zarządzenie Nr 0050.16.2021

Uchwała Nr XXX.327.2017

Uchwała Nr XXXII.346.2018

Wójt Gminy Drużbice informuje, że od dnia 06.02.2021r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się w Drużbicach Kol. 86 będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 8.00-16.00.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210129_kgw_kgw.jpg

Niewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć się z dotacji. Ostateczny termin składania sprawozdań
upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe Agencji będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego.

W 2020 r. ze wsparcia skorzystało blisko 9,4 tys. kół gospodyń wiejskich, które otrzymały łącznie prawie 32,9 mln zł. Zgodnie z prawem, koła mogły wydać te pieniądze na realizację takich oto zadań:

  • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  • rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
  • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej.

 

Teraz z dotacji trzeba się rozliczyć. KGW, które mają z tym problem, mogą skorzystać z pomocy „telefonicznego dyżuru księgowej”, który uruchomił Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Fachową poradę można otrzymać pod numerem telefonu 500-562-565 codziennie do najbliższej niedzieli 31 stycznia, w godz. 16.00-18.00.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210117_czat_czat.jpg

 O możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy w #Łódzkie porozmawiaj na czacie z Kamilem Jeziorskim - dyrektorem Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

 

KIEDY: poniedziałek, 18 stycznia  12:00 – 14:00

GDZIE: wejdź na   www.biznes.lodzkie.pl, kliknij ikonę czatu w prawy dolnym rogu strony i zadaj pytanie lub zapytaj bezpośrednio na naszym facebooku Łódzkie dla biznesu przez „Wyślij wiadomość”.