Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków w ramach programu "Sołectwo na plus".

W ramach pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację celową, przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych gminy, w zakresie realizacji projektów w sołectwach.

Celem  naboru jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich. 

Czas realizacji zadania: od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 30 listopada 2024 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15 000 000,00 zł.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa  15 000,00 zł.

Termin składania wniosków: do 11.01.2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie naboru wniosków