Dofinansowanie

 

OGŁOSZENIE z dnia 12 października 2023 roku

 

Wójt Gminy Drużbice zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w planowanym do realizacji projekcie pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Drużbice”

 

Gmina Drużbice zamierza przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr FELD.02.05-IZ.00-001/23 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W związku z powyższym, informujemy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie:

  • instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii o mocy ok. 5 kWp

W powyższym zakresie mogą wziąć udział tylko ci Mieszkańcy, którzy nie mają jeszcze zamontowanej instalacji fotowoltaicznej oraz podpisanej umowy
z dystrybutorem energii.

  • powietrznej pompy ciepła (powietrze/woda) .

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie wypełnionych Deklaracji zgłoszeniowych do udziału w projekcie wraz z ankietą (arkusz ustaleń projektowych) do dnia 18 października 2023 r. do godziny 1200:

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A – pokój nr 6 lub 8
  • w formie elektronicznej (podpisany skan) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracje złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aby móc złożyć deklarację należy spełnić następujące warunki:

  • mieszkać w Gminie Drużbice i posiadać prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie Gminy Drużbice, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,
  • nie prowadzić działalności gospodarczej w tym rolniczej w budynku objętym projektem,
  • nie posiadać żadnych zobowiązań finansowych wobec Gminy Drużbice z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. (dotyczy zobowiązań wymagalnych do dnia 31.12.2022r.). W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej zobowiązań, aby wziąć udział w projekcie, muszą być one uregulowane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia dokumentów zgłoszeniowych do projektu (dzień ich złożenia stanowi pierwszy dzień terminu), w przeciwnym razie zgłoszenie takich osób zostanie wykluczone z udziału w projekcie.

W przypadku dużego zainteresowania projektem, o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału
w projekcie (np. ze względu na brak wpłaty całości wkładu własnego, braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub innego powodu rezygnacji lub wykluczenia
z uczestnictwa w projekcie).

Projekt  realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania z IZ umowy
o dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz otrzymania przez Gminę Drużbice dofinansowania na jego realizację.

Załączniki:

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie

Ankieta (arkusz ustaleń projektowych)