Wójt Gminy Drużbice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Drużbice w 2020 roku.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz podjętą Uchwałą Rady Gminy Drużbice Nr XIII/101/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, Wójt Gminy Drużbice zawiadamia, że zgodnie z wymienioną uchwałą, począwszy od 1 stycznia 2020 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200108_tenis_stolowy_tenis_stolowy_1.jpg

Zawodnicy sekcji tenisa stołowego GLKS Drużbice idą jak burza w rozgrywkach V ligi mężczyzn w grupie „A”. Jak dotąd nie mieli sobie równych, wygrywając wszystkie mecze i ulegając przeciwnikom jedynie w 6 na 60 rozegranych pojedynków.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200108_ferie_ferie_1.jpg

Już za kilka dni uczniowie rozpoczną ferie zimowe. Tych, którzy nie mają planów na spędzenie wolnych dni, zapraszamy do aktywnego wypoczynku w Gminnej Hali Sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drużbicach.