b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210707_cp_cp.png

Wójt Gminy Drużbice serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące założeń programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 13 lipca 2021r. (wtorek) o godzinie 1630  w Sali OSP w Drużbicach.

Podczas spotkania omówione zostaną rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowane, jak również sposób składania wniosków oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Drużbice

                                                                                                       /-/ Tomasz Głowacki

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210702_zosp_zosp.JPG

Tydzień temu, 25 czerwca 2021 roku, w sali OSP Drużbice zebrali się delegaci wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Drużbice. Spotkanie to było bardzo ważne ze względu na trwającą w tym roku kampanie wyborczo – sprawozdawczą wśród jednostek ochotniczych straży pożarnych w całym kraju. Po wysłuchaniu sprawozdań zebrani delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium dotychczasowemu Zarządowi. Na zjeździe przedstawiono również plan działalności na rok 2021, który uzyskał aprobatę przedstawicieli jednostek. Po zatwierdzeniu wszystkich stosownych sprawozdań delegaci podjęli uchwałę o powołaniu nowych władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Drużbicach, który po ukonstytuowaniu się będzie pracował w następującym składzie:

Prezes                               – dh Maciej Olejnik

I Wiceprezes                  – dh Józef Bartkiewicz

II Wiceprezes                 – dh Grzegorz Adamczyk

Komendant Gminny    – dh Łukasz Bartosik

Sekretarz                         – dh Dariusz Grodzki

Skarbnik                           – dh Stanisław Wojtyra

Członkowie Zarządu:  –dh Adam Gajda

                                            – dh Jarosław Antczak

                                            – dh Mariusz Światłowski

                                            – dh Antoni Wędzik

                                            – dh Adam Pstrokoński

                                            – dh Bogdan Zawiślak

                                            – dh Sławomir Wlazeł

Po wyborach nowego Zarządu głos zabrał Wójt Gminy Drużbice – Pan Tomasz Głowacki. Podziękował za dotychczasową współprace ustępującemu Zarządowi, jednocześnie życząc sukcesów nowopowstałemu. Szczególnie serdecznie podziękował dh Józefowi Bartkiewiczowi za pełnienie obowiązków Komendanta Gminnego przez 25 lat. Koledzy druhowie również postanowili uczcić wieloletnią służbę Józefa Bartkiewicza podejmując uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Komendanta Gminnego Oddziału Związku OSP RP w Drużbicach. Kończąc spotkanie delegatów oddziału Gminnego ZOSP RP w Drużbicach Prezes – Maciej Olejnik życzył wszystkim powodzenia na Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, które miały miejsce następnego dnia.

Relacje z Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych można przeczytać -> tutaj

gallery1

W minioną sobotę, 26 czerwca 2021 roku, na stadionie w Wadlewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze oraz Piknik Rodzinny. W Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych rywalizowało 9 drużyn reprezentując siedem jednostek z terenu Gminy Drużbice. Jedną z grup, które brały udział w Gminnych Zawodach była Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Drużbice. Drużyna młodzieżowa po zaliczeniu biegu sztafetowego oraz prawidłowo wykonanego rozwinięcia bojowego zostali wyróżnieni i otrzymali pamiątkową statuetkę wraz z dyplomem. Dzięki swojej pracy Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Drużbic może reprezentować Gminę Drużbice na zawodach Powiatowych!

Konkurencje dla dorosłych drużyn, biorących udział w Gminnych Zawodach, rozpoczęły się od pokazów musztry. 8 drużyn pod kierownictwem swoich dowódców prezentowali wykonanie różnych komend. Chociaż konkurencja nie była punktowana w zawodach, musztrom najuważniej przyglądał się Wójt Gminy Drużbice – Pan Tomasz Głowacki, który ufundował Puchar Wójta Drużbice za wzorowo wykonaną musztrę. W tym roku ten tytuł otrzymała drużyna z OSP Drużbic. Po wykonaniu musztry, drużyny stanęły do rywalizacji punktowej w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym. Wszystkie etapy poszczególnych konkurencji zawodnicy musieli wykonać szybko, ale i dokładnie, ponieważ za nieuwagę i nie perfekcyjne wykonanie danego zadania można było otrzymać punkty ujemne. Nad poprawnością wykonania wszystkich etapów sztafety i zadania bajowego czuwali sędziowie pod dowództwem sędziego głównego asp. Sztab. Andrzeja Szokalskiego z Państwowej Straży Pożarnej. Po zliczeniu wszystkich punktów tabela miejsc przedstawiła się następująco:

Miejsce I – OSP Wadlew,

Miejsce II – OSP Drużbice I,

Miejsce III – OSP Suchcice,

Miejsce IV – OSP Rożniatowice,

Miejsce V – OSP Drużbice II,

Miejsce VI – OSP Podstoła,

Miejsce VII – OSP Rasy,

Miejsce VIII – OSP Bukowie Górne.

Nagrody, puchary oraz pamiątkowe dyplomy wręczali Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki, Sędzia Główny Gminnych Zawodów asp. Sztab. Andrzej Szokalski oraz Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Bełchatowie – Adam Pstrokoński.

W trakcie trwania zawodów, a także po ich zakończeniu trwał integracyjny piknik rodzinny. Najmłodsi mieszkańcy Gminy Drużbice mogli korzystać z dmuchanej strefy zabawy, a po skończonych zawodach sportowo – pożarniczych ochłodzić się w pianie. Słoneczna pogoda i sportowa rywalizacja strażaków ochotników sprawiła, że popołudnie minęło bardzo szybko, ale przyjemnie i sympatycznie. Serdecznie gratulujemy OSP Wadlew oraz Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej OSP Drużbice wygranych w swoich kategoriach i życzymy powodzenia na Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych!

gallery1

25 czerwca 2021 roku zakończył się rok szkolny 2020/2021, który był niewątpliwie bardzo trudnym rokiem dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Każdy obawiał się działania szkoły w czasach pandemii, jednak na koniec uczniowie szczęśliwie wrócili do szkół. Mogli spotkać się z koleżankami i kolegami, a także nauczycielami, wspólnie popracować na zadaniami i co najważniejsze wspólnie spędzić czas. Jednak nadszedł czas pożegnania. W Szkole Podstawowej w Rasach, w Wadlewie oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach nie obyło się bez słów podziękowań i wzruszeń. Absolwenci dziękowali za trud włożony w ich edukacji, a nauczyciele życzyli im wielu sukcesów w dalszym życiu. W każdej placówce odbyło się uroczyste wręczenie świadectw, wyróżnień i nagród. Nie zabrakło również Wójta Gminy Drużbice, który podziękował wszystkim pracownikom za rok współpracy i pogratulował uczniom wytrwałości i osiągnieć w minionym już roku szkolnym. Jak co roku, Wójt Gminy Drużbice – Tomasz Głowacki szczególnie wyróżnił uczniów, którzy osiągnęli wyjątkowo wysokie wyniki w nauce oraz wyróżnili się w licznych konkursach promując swoją Szkołę i Gminę Drużbice.

Wszystkim uczniom życzymy udanych, bezpiecznych wakacji!

Do zobaczenia we wrześniu 😊

Wójt Gminy Drużbice informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Drużbice. Jest ono przyznawane jako jednorazowe świadczenie pieniężne. O nagrodę ubiegać się mogą uczniowie szkół podstawowych, których średnia ocen na świadectwie wynosi co najmniej 5,30 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych ze średnią ocen powyżej 5,00. Stypendium przeznaczone jest również dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Termin składania wniosków mija 31 lipca 2021 r.

Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek o konto stypendium edukacyjne

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Klauzula informacyjna

UCHWAŁA Nr XXXII3432018

gallery1

W dniu dzisiejszym o godz. 10 rozpoczęła się jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy w Drużbicach. Po dokładnym przeanalizowaniu Raportu o stanie gminy za rok 2020 radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice. Radni Rady Gminy w Drużbicach również jednogłośnie przyjęli sprawozdanie dotyczące wykonania budżetu gminy za rok poprzedni.

gallery1

24 czerwca 2021 roku na wydarzeniu pn. Piknik Rodzinny – Lato z funduszami europejskimi, które odbyło się w Zelowie, 25 sołectw z powiatu bełchatowskiego otrzymało granty. Podczas imprezy można było zapoznać się z ofertą Urzędu Marszałkowskiego oraz wiele się dowiedzieć o funduszach europejskich na licznych promocyjnych stanowiskach. Podczas oficjalnej części wydarzenia zostały rozdane granty, których łączna wartość dla całego województwa wyniosła około 6 mln zł. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego otrzymały również dwa sołectwa z Gminy Drużbice: sołectwo Bukowie Dolne oraz sołectwo Patok. Na realizację małych projektów lokalnych w sołectwach w ramach naboru konkursu „Sołectwa na plus”, granty w wysokości 10.000 złotych z rąk Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Pana Zbigniewa Ziemby oraz radnego Sejmiku Pana Dariusza Roguta, odebrali Sołtys sołectwa Bukowie Dolne Pan Włodzimierz Kudaj, Sołtys sołectwa Patok Pan Jarzy Świtała oraz Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki. Dzięki otrzymanym dotacjom w miejscowości Patok powstanie plac zabaw, a w Bukowiu Dolnym będzie kontynuowane wykonanie punktu integracyjnego dla mieszańców wraz z placem zabaw. Serdecznie gratulujemy!