gallery1

3 lipca 2021 roku odbyło się sprzątanie miejscowości Suchcice, Stefanów i okolic organizowane przez KGW Suchcice, KGW Stefanów oraz Radnego Dominika Dobiech. Oprócz organizatorów swój wkład miał również Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki, który objął to wydarzenie Honorowym Patronatem. Ogromne zaangażowanie mieszkańców „zaowocowało” zebraniem  blisko 40 worków odpadów. Po zakończeniu prac porządkowych, uczestnicy mogli odpocząć i spędzić wspólnie czas na placu Przedszkola w Suchcicach, gdzie czekał na nich poczęstunek zorganizowany przez KGW Suchcice oraz KGW Stefanów. Pomimo ciężkiej pracy, jaką wszyscy w tym dniu wykonali, najmłodsi znaleźli jeszcze siłę, aby wspólnie bawić się i zjeżdżać z ogromnej, dmuchanej zjeżdżalni. Wszyscy spędzili miło czas w sąsiedzkim gronie. Na koniec Organizatorzy serdecznie podziękowali za pomoc i przybycie Wójtowi Gminy Drużbice Panu Tomaszowi Głowackiemu, Przewodniczącej Rady Gminy Drużbice Pani Sylwii Stelmach – Piątkowskiej, Radnemu Rady Gminy Drużbice Panu Tomaszowi Cieślakowi oraz wszystkim uczestnikom Wielkiego sprzątania w Suchcicach, Stefanowie i okolicach.
Serdecznie gratulujemy cudownej inicjatywy!

Fotografie dzięki uprzejmości Pana Dominika Dobiech.

Informuję, że od 1 lipca 2021r. właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Drużbice (formularze są dostępne pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/, a także w tut. Urzędzie Gminy).

Na wysłanie deklaracji właściciele lub zarządcy mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji na temat składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) można znaleźć na stronie: zone.gunb.gov.pl lub uzyskać w tut. Urzędzie Gminy pod nr tel. 44 631-10-78  wew. 20.

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

gallery1

W ostatnich dniach skutki potężnych wyładowań atmosferycznych dotknęły mnóstwo  miejsc w Polsce. W gminie Drużbice również doszło do wielu niebezpiecznych sytuacji. Powalone drzewa, uszkodzone ogrodzenia, a także pozrywane dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych to najczęstsze treści zgłoszeń, do których w ostatnich dniach wzywani byli strażacy naszej gminy i nie tylko. Działania strażaków polegały m. in. na usuwaniu połamanych drzew z powierzchni dróg oraz zabezpieczania plandekami budynków, w których doszło do zerwania poszycia dachowego. Gminna Komisja ds. określania i szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi od dwóch dni szacuje szkody zgłoszone przez poszkodowanych mieszkańców gminy Drużbice.
Pracownicy Zakładu Energetycznego cały czas pracują, aby usunąć awarie, które powstały podczas ostatnich burz. Przypominamy, że uszkodzenia na liniach zasilania energetycznego należy zgłaszać do pogotowia energetycznego – nr tel. 991.

Prosimy o zachowanie ostrożności, ponieważ na najbliższe dni synoptycy prognozują możliwość wystąpienia ulewnych deszczy, gradu i porywistego wiatru.

gallery1

10 lipca w Hali Sportowej w Drużbicach odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Ósma już edycja tego wydarzenia w Gminie Drużbice przyciągnęła wielu chętnych dawców, jednak finalnie 33 osoby oddały łącznie ponad 15 litrów krwi. Podczas, gdy jedni oddawali krew, inni mogli spędzić czas z rodziną i znajomymi na pikniku, który został zorganizowany na placu przed budynkiem Hali Sportowej w Drużbicach. Oprócz poczęstunku zapewnione było również wiele atrakcji . Dmuchana zjeżdżalnia i bańki mydlane to nie jedyne co czekało na najmłodszych mieszkańców. O dodatkowe atrakcje zadbały Panie z Fundacji Nitka, z którymi można było wykonać slime oraz poprowadzić robota przez labirynt. Na swoje stanowisko zapraszali również ratownicy ze Sztabu Ratownictwa w Bełchatowie, pod okiem których można było poznać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie imprezy mieszkańcy mogli też dokonać spisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, u rachmistrza, który dyżurował w Mobilnym Punkcie Spisowym.

Przy okazji sobotnich wydarzeń została również zorganizowana zbiórka artykułów codziennego użytku, ubrań i zabawek dla podopiecznych Fundacji DOBROdzieje się, na którą przyniesiono bardzo dużo darów.

Organizatorami akcji byli: Radny Tomasz Cieślak, Radna Agnieszka Korpas oraz KGW Drużbice oraz KGW Zwierzyniec.

Dziękujemy wszystkim krwiodawcom i  darczyńcom, a organizatorom gratulujemy kolejnej udanej akcji na rzecz dobra i zdrowia innych!

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210719_crk_crk.jpg

Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej
w Rogowcu (powiat bełchatowski) rozpocznie swą działalność z dniem 1 września 2021 roku na mocy uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 2021 r. Centrum jest państwową placówką, której głównym celem jest poprawa atrakcyjności regionu bełchatowskiego, rozbudowa infrastruktury przyciągającej dużą rzeszę inwestorów, stworzenie możliwości rozwoju i inwestycji w nowe miejsca pracy związane z nowoczesnym sektorem energetycznym, jak również opracowanie i realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych ze środków ogólnie dostępnych. Centrum będzie miejscem stwarzającym możliwość kształcenia i rozwoju kwalifikacji pracowników branży energetycznej, przebranżowienia pracowników sektora energetyki konwencjonalnej oraz mieszkańców regionu łódzkiego zainteresowanych zmianą lub zdobyciem nowych kwalifikacji. Ponadto kształcenie obejmuje szeroko pojętą problematykę odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także zagadnienia dotyczące technologii odnawialnych źródeł energii, ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie.

Uzyskiwanie nowych kwalifikacje bądź rozwijanie posiadanych, realizowane będzie poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, szkoleniach, warsztatach.

W skład Centrum wchodzą:

 • Centrum Kształcenia Zawodowego Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu, które będzie prowadzić:
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • kursy umiejętności zawodowych,
 • kursy kompetencji,
 • inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

 

 • Branżowa Szkoła II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej
  w Rogowcu (dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia), gdzie będą prowadzone:
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 

Oferta obejmuje kształcenie w ramach kluczowych branż:

 • ELEKTROENERGETYCZNA, m.in. w zawodach
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • Elektromechanik,
 • ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA, m.in. w zawodach
 • Technik automatyk,
 • Technik elektronik,
 • MECHANICZNA, m.in. w zawodach
 • Technik mechanik,
 • Technik spawalnictwa,
 • TELEINFORMATYCZNA, m.in. w zawodach
 • Technik informatyk,
 • Technik programista.

Obecnie trwa rekrutacja do Branżowej Szkoły II stopnia( termin rekrutacji 17.05 – 21 czerwca 2021, 03.08. - 23.08.2021 r. – rekrutacja uzupełniająca) w następujących kierunkach:

 • Technik automatyk,
 • Technik elektronik,
 • Technik spawalnictwa,
 • Technik mechanik.

do Centrum Rozwoju Kompetencji (termin rekrutacji 01.06 – 24.08 2021 r.) na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe obejmujące następujące zawody:

 • Technik programista,
 • Technik automatyk,
 • Technik spawalnictwa,
 • Technik informatyk,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

 

Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być:

 • dorośli absolwenci wszystkich typów szkół (spełniony obowiązek szkolny),
 • aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
 • bezrobotni, którzy pragną uzyskać nowe kwalifikacje,
 • pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się do zmieniających warunków na rynku pracy,
 • niepełnoletni, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie
  z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

 

Warunkiem przyjęcia jest:

 • Posiadanie zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.

 

 

Szczegółowe informacje na stronie www.crklodzkie.pl

gallery1

Ostatni dzień czerwca, był dla przedszkolaków z Suchcic dniem rozpoczęcia wakacji. W części artystycznej, na którą został zaproszony Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki, najmłodsi prezentowali wiersze i piosenki, a absolwenci przedszkola uroczyście ślubowali, że od września będą godnie reprezentować swoje przedszkole jako pierwszoklasiści. Po wzruszającym występie, wszystkie dzieci otrzymały dyplomy ukończenia roku przedszkolnego oraz upominki i gadżety m. in. od Wójta Gminy Drużbice. Po podziękowaniach za wspólnie spędzony czas przez cały rok, rodzice zorganizowali poczęstunek oraz atrakcje dla dzieci takie jak:  dmuchany zamek, puszczanie baniek mydlanych.. Słoneczna pogoda i przesympatyczna atmosfera sprawiała, że ciężko było się rozstać z Przedszkolem w Suchcicach.