gallery1

W dniu wczorajszym  27 czerwca 2023 r. odbyła się LII Sesja Rady Gminy Drużbice.

Po debacie i rozpatrzeniu Raportu o Stanie Gminy Drużbice za rok 2022 Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drużbice Panu Tomaszowi Głowackiemu wotum zaufania oraz przegłosowali udzielenie Wójtowi absolutorium.

gallery1

23 czerwca 2023 r. w szkołach na terenie naszej Gminy, odbywały się uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023.

ale także pożegnania klas ósmych. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki odwiedził uczniów,

w tym ważnym dla nich dniu, wręczając nagrodę Wójta Gminy Drużbice za wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230629_jubileusz_jubileusz.jpg

17 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Drużbice Panią Sylwią Stelmach - Piątkowską, uczestniczyli w obchodach jubileuszu 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie. Uroczystość otworzył i przywitał zaproszonych gości prezes OSP Chynów Jerzy Zborowski.

Pan Wójt złożył strażakom życzenia i gratulacje wręczając pamiątkowy dyplom i upominek, a jednocześnie podziękował za ofiarną służbę. Wielopokoleniowe tradycje strażackie w jednostce w Chynowie to powód do dumy i właśnie one były przyczyną bardzo wzruszającego momentu, gdzie dh Stanisław Pstrokoński został  odznaczony Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa przez własnego wnuka Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie mł. bryg. Adama Pstrokońskiego. Na jubileuszu wśród zaproszonych gości byli również m.in. Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Drużbicach dh Maciej Olejnik, Komendant Gminny dh Łukasz Bartosik, Kapelan Gminny OSP Ks. Bogusław Karbownik, a także przedstawiciele sąsiednich jednostek.

Duże podziękowania dla Pań z Chynowa na czele z Panią Sołtys Bożeną Krajda za ogromny wkład włożony w przygotowania uroczystości, a Wam drodzy Druhowie życzymy, aby cechy Św. Floriana: odwaga, rycerstwo, służba drugiemu człowiekowi oraz wrażliwość na potrzeby innych zawsze były przesłaniem w Waszej codziennej odpowiedzialnej pracy.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230627_wywiad_raport.png

Panie Wójcie, w ostatnim czasie opracowaliście „Raport o stanie gminy Drużbice 2022”. Jaki obraz gminy wyłania się z raportu?

 

Tak, jak co roku przygotowaliśmy „Raport o stanie gminy”, swoiste podsumowanie naszej działalności.

W mojej ocenie, choć wierzę, że nie tylko w mojej, gmina rozwija się bardzo dobrze. Pomimo nadal panującej w roku 2022 pandemii, udało nam się na bieżąco pokonywać wszelkie pojawiające się trudności. Wszystkie zadania, których się podjęliśmy realizowaliśmy z myślą o naszych mieszkańcach. Sporo inwestycji mamy wykonanych, niektóre jeszcze trwają, a będą kończone w roku 2023. Staramy się również być skuteczni w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na od lat oczekiwane i niezbędne w naszej gminie inwestycje.

 

Jeśli poruszyliśmy temat inwestycji to, co udało się zrealizować w poprzednim roku?

 

W pierwszej kolejności udało nam się wyremontować wiele kilometrów dróg gminnych – część odcinków zmodernizowaliśmy, część przebudowaliśmy. Niech tutaj przykładem będzie droga Zabiełłów-Podstoła przebudowana na odcinku prawie 4 kilometrów. 

Wiadomo, że im lepsze drogi, tym na nich bezpieczniej, dlatego będziemy ciągle poprawiać ich jakość.

Ale przy okazji pragnę wyjaśnić dwie rzeczy.

 

Po pierwsze – nie wszystkie drogi, które przebiegają przez naszą gminę, są „nasze”. Niestety, w takim przypadku możemy liczyć tylko na to, kiedy zarządca drogi podejmie działanie. Ja dzwonię, poruszam to na różnych spotkaniach, ale decyzja niestety nie należy do mnie.

Druga sprawa to czas. Przygotowanie inwestycji drogowej zajmuje kilka miesięcy, to takie minimum. Mieszkańcy widzą efekt finalny – remont, a później nową nawierzchnię. Ale zanim do tego dojdzie, potrzeba przygotować całą dokumentację inwestorską m.in. kosztorys, warunki techniczne czy sam przetarg. Mówię o tym dlatego, że jeśli nawet nie widać nigdzie remontu, nie znaczy to, że my nie działamy. W tym czasie przygotowujemy dokumentację kolejnych inwestycji.

 

Podobnie zresztą jest i z innymi pracami. Postawiliśmy oświetlenie m.in. w Czarnym Lesie czy Głupicach. Modernizujemy obiekty użyteczności publicznej czego przykładem jest świetlica wiejska w Chynowie. 

Krótko mówiąc, cały czas działamy!

 

A jak wygląda kondycja finansowa gminy?

 

Kondycja finansowa gminy jest dobra. W 2022 roku nie było konieczności brania nowych pożyczek czy kredytów. Chcę podkreślić, że skutecznie udało się zrealizować założenia budżetu na rok 2022.

 

A co ze środkami zewnętrznymi? Czy staracie się o ich pozyskiwanie?

 

Tak jak na wstępie zaznaczyłem, walczymy, aby tych zewnętrznych środków finansowych było jak najwięcej. Jeśli chodzi tylko o rok 2022 to jako Gmina pozyskaliśmy łącznie ze środków zewnętrznych prawie 16 500 000 PLN. To potężny zastrzyk pieniędzy.

 

Z tych środków wspieramy nie tylko inwestycje drogowe, ale również inwestycje z zakresu ochrony środowiska, infrastruktury kulturalnej, sportowej czy też w ramach projektów realizowanych w sołectwach. Wiadomo, że chcielibyśmy, by tych środków, które moglibyśmy przeznaczyć dla naszych mieszkańców było jak najwięcej, ale nie narzekamy i oczywiście podejmujemy niezbędne działania, by pulę środków zewnętrznych powiększać z każdym rokiem. 

 

Istotnym elementem każdych gminnych działań są inwestycje w oświatę. Czy Gmina nie zapomina o naszych najmłodszych członkach społeczności?

 

Zdecydowanie pamiętamy o naszych dzieciach i młodzieży! To z myślą o nich zmodernizowaliśmy pracownię informatyczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach. Udało nam się również przeprowadzić prace remontowo-adaptacyjne czy to w Drużbicach, czy w Szkole Podstawowej w Wadlewie.

 

Dla tych najmłodszych z pociech wyposażyliśmy żłobek w Drużbicach, a także rozbudowaliśmy plac zabaw w Wadlewie.

 

Ale oczywiście nie tylko o same remonty chodzi. Mocno stawiamy również na różnego rodzaju projekty edukacyjne. Staramy się doceniać zaangażowanie uczniów w naukę poprzez stypendia za bardzo dobre wyniki. Podejmujemy również działania w celu zwiększenia poziomu czytelnictwa w naszej gminie poprzez zakup nowości wydawniczych do szkół czy też za pośrednictwem naszej gminnej biblioteki publicznej.

 

Gminna Biblioteka to jak na warunki lokalne prężnie działająca organizacja? Zgodzi się Wójt z nami?

 

Jak najbardziej! Wszyscy mieszkańcy gminy powinni być dumni z działań podejmowanych przez pracowników biblioteki. Widać tam pasję i zaangażowanie. Myślę, że nie wystarczyłoby miejsca, by wymienić wszystkie wydarzenia organizowane przez bibliotekę. Warto jednak wspomnieć o wielu rodzinnych warsztatach, akcji związanej z „Narodowym czytaniem” czy też tej już naszej lokalnej akcji „Ferie z biblioteką”. Dzięki zaangażowaniu pracowników biblioteki nasi najmłodsi mogli udać się w wakacje do Stegny, natomiast seniorzy na Półwysep Helski. 

Jeśli już jesteśmy przy różnego rodzaju wydarzeniach nie możemy zapomnieć o naszym ludowym zespole “Ale Babki”, który udało się wyposażyć w nowe stroje ludowe i który to zespół umilał czas naszym mieszkańcom podczas swoich występów. 

 

Wiemy, że jednym z ważnych zadań należących do gminy jest pomoc potrzebującym?

 

Zdecydowanie tak. Staramy się pomagać wszystkim potrzebującym. Dzięki Gminnemu Ośrodkowi Pomocy udało się wspomóc dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach na terenie gminy. Za pomocą Gminnego Programu Wspierania Rodziny na naszą pomoc mogą liczyć również rodziny z dziećmi wymagające szczególnej opieki. Staramy się też w miarę możliwości wspierać potrzebujących zasiłkami czy świadczeniami rodzinnymi.

 

Nie wszystko sprowadza się jednak do wsparcia materialnego. Wraz z biblioteką nie zapominamy również o naszych samotnych mieszkańcach, dla których udało się zorganizować Wigilię i w tym szczególnym czasie nie musieli przebywać sami.  

 

Ważnym tematem w ostatnich czasach jest ekologia. Jak wypada tutaj nasza gmina?

 

Dbanie o nasze środowisko naturalne to jeden z naszych priorytetów. To nie jest pusty slogan, ale realne działania. Przede wszystkim staramy się rozszerzyć dostęp do sieci wodociągowej oraz do sieci kanalizacyjnej, by wszyscy mieszkańcy zostali nimi objęci. Jako gmina zapewniamy odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości. W roku 2022 prowadziliśmy program usuwania azbestu, którego pozbyliśmy się ponad 32 tys. ton. Gmina bierze też udział w programie „Czyste powietrze”, w ramach którego w naszej gminie udało się złożyć prawie 200 wniosków na łączną kwotę blisko 1 300 000 PLN.  

Korzystając z okazji to przypomnę również wszystkim, że w Drużbicach-Koloni mieści się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

 

W zakresie działań związanych z ekologią wiele jest jeszcze do zrobienia, ale krok po kroku staramy się wyznaczone cele realizować. Jakby nie było, dbanie o środowisko to nasz wspólne zadanie.

 

Panie Wójcie, wiele miejsc mocno stawia teraz na turystykę. Czy według Pana nasza gmina jest w stanie przyciągnąć turystów?  

 

Oczywiście, że w naszej gminie leży potencjał turystyczny. Serdecznie zachęcam do odwiedzenia naszych stron internetowych, stworzonych specjalnie w celu zachęcania mieszkańców i nie tylko do poznawania uroków naszej gminy. Mam tu na myśli nie tylko stronę Lokalnej Grupy Działania Dolina Rzeki Grabi, ale również naszą zakładkę na gminnej stronie poświęconą zabytkom.

 

Panie Wójcie, kolejny raport o stanie gminy już za rok. Czego Panu życzyć?

 

Przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów i takiej współpracy na linii Wójt –Mieszkańcy czy Wójt – Rada Gminy, jak do tej pory.

Przed nami dalsza konsekwentna praca na rzecz naszych mieszkańców. Będziemy starali się by nasza gmina była jeszcze bardziej przyjazna do życia, ekologiczna, rozwojowa i w pełni wykorzystywała potencjał ludzi, którzy ją tworzą.  

Dla mnie priorytetem pozostaje równomierny rozwój Naszej Gminy. Rozwój, który odczuwają mieszkańcy – od wyremontowanych szkół, w których odbywają się ciekawe zajęcia i spotkania, poprzez odnowione drogi i chodniki, na których jest bezpiecznie, aż po kanalizację. By wszystkimi żyło się w u nas po prostu dobrze i wygodnie.

Zachęcam także do lektury Raportu o stanie gminy – będzie on dostępny na naszej stronie internetowej.

Wójt Gminy Drużbice informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Drużbice.

Jest ono przyznawane jako jednorazowe świadczenie pieniężne.

O nagrodę ubiegać się mogą uczniowie szkół podstawowych, których średnia ocen na świadectwie wynosi co najmniej 5,30 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych ze średnią ocen powyżej 5,00.
Stypendium przeznaczone jest również dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Termin składania wniosków mija 31 lipca 2023 r.

Załączniki:

UCHWAŁA NR XXXII_343_2018

WNIOSEK o przyznanie stypendium

WNIOSEK o przekazanie stypendium na konto

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Klauzula informacyjna

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230620_raport_raport.png

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice Sylwia Stelmach – Piątkowska serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Drużbice za 2022 rok, która odbędzie się na LII Sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2023 roku o godz. 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w Wadlewie.

Raport o stanie Gminy Drużbice za 2022 rok

gallery1

12 czerwca 2023 roku, w ogródku przy Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach Kolonii odbył się, zorganizowany przez KGW w Drużbicach pod patronatem Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego, piknik rodzinny promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym pn. „Świeć przykładem w kamizelce”, sfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zebranych przywitali Pan Wójt Tomasz Głowacki i Przewodnicząca Rady Gminy Pani Sylwia Stelmach – Piątkowska.

Prelekcję o bezpieczeństwie na drodze przeprowadzili Panowie Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie : mł. asp. Marcin Agata, st. sierż. Piotr Jadtczyk oraz

  1. asp. Marcin Janeczek z Posterunku Policji w Drużbicach.

Panie z KGW w Drużbicach przygotowały przepyszne ciepłe i zimne przekąski, a całość Pikniku uświetnił występ Zespołu Ludowego

Ale Babki.

PAMIĘTAJ!!! Świeć przykładem w kamizelce