Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że z dniem 1 czerwca 2023 roku rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu bełchatowskiego (I)", realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.


Projekt zakłada m.in. realizację staży, bonów na zasiedlenie, przyznanie osobom bezrobotnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Nabory w ramach staży oraz bonów na zasiedlenie rozpoczęły się z dniem 1 czerwca br. i trwać będą do wyczerpania limitu środków.


W przypadku dotacji oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nabór rozpoczął się z dniem 1 czerwca br. i trwać będzie do 15 czerwca br. Kolejne nabory będą ogłaszane przez urząd pod warunkiem posiadania środków na ww. cel.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.belchatow.praca.gov.pl oraz w linku https://belchatow.praca.gov.pl/-/21034612-nabor-wnioskow-ze-srodkow-funduszy-europejskich-dla-lodzkiego