b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230725_susza_susza.png

Informujemy, że rolnicy poszkodowani na skutek suszy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych. Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji – „Zgłoś szkodę rolniczą”, dostępną pod linkiem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign. Wniosek w aplikacji może zostać złożony do 15 października 2023 roku.

Obowiązuje definicja suszy rolniczej oparta na wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych opracowanych przez IUNG-PIB Puławy.

Jeżeli ocena skutków suszy czy innej klęski żywiołowej wyliczona w ww. aplikacji, nie będzie odpowiadać wnioskodawcy, wówczas rolnik będzie można złożyć wniosek do tut. Urzędu o oszacowanie strat przez komisję suszową. Warto jednak pamiętać, że oszacowanie szkód tylko przez komisję, z pominięciem aplikacji suszowej, nie będzie uprawniała do uzyskania pomocy suszowej. Komisja powołana przez Wojewodę dokonuje oszacowania szkód spowodowanych przez suszę nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210716_USC_info.png

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.07.2023 r.  z powodu aktualizacji systemu informatycznego obsługa interesantów w zakresie dowodów osobistych jest niedostępna.
Za utrudnienia przepraszamy.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230712_usc_urzad.png

Szanowni Państwo,

informujemy, że od  dnia 12.07.2023 r. ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności w  następujący sposób:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz.  7.30-14.30

wtorek od 10.00-17.00

gallery1

W sobotę 1 lipca 2023 r., na boisku przy SP w Wadlewie, odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Drużbice.

Klasyfikacja medalowa:

Puchar Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego za musztrę, najlepszy wynik uzyskał:

 OSP Wadlew

Drużyny męskie:

 I OSP "Drużbice I"

 II OSP "Drużbice II"

 III OSP Podstoła

 IV OSP Suchcice

 V OSP Wadlew

 VI OSP Rasy

W drużynach kobiet

 I OSP Drużbice

W drużynach młodzieżowych:

 OSP Drużbice

gallery1

30 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki wraz z Panią Skarbnik Gminy Drużbice Grażyną Niemczyk, podpisał umowę na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania p.n. " Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych".

Na terenie naszej gminy pierwszy etap to miejscowość Zwierzyniec na odcinku drogi długości 0,86 km

Kwota dofinansowania to 80 580 zł

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230711_wies_wies.jpg

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

"Przyjazna wieś" to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności. 

Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:

 • Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
 • Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
 • Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

 • Kategoria I - Udoskonalenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
 • Kategoria II - Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja
 • Kategoria III - Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na temat konkursu:

https://ksow.pl/przyjazna-wies

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230711_wypadki_wypadki.png

Placówka Terenowa KRUS w Bełchatowie apeluje: Postępuj mądrze i zgłaszaj wypadki bezzwłocznie!

Rozpoczął się okres wakacyjny. Dla rolników to czas nasilonych prac polowych. Pośpiech, nieuwaga, zmęczenie i warunki pogodowe zwiększają ilość zagrożeń przy pracy rolniczej. Jedną z kampanii Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2023 roku jest akcja „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Wypadki takie zwykle powodują najgroźniejsze urazy.

W I półroczu 2023 roku w województwie łódzkim zgłoszono 443 wypadki przy pracy rolniczej, z czego do Placówki Terenowej KRUS w Bełchatowie zgłoszono 13 zdarzeń. Liczba zgłoszonych wypadków jest coraz niższa, jednak należy pamiętać, że każdy wypadek to ból i cierpienie poszkodowanego i jego rodziny, długa rekonwalescencja i wymierne straty dla prowadzonego gospodarstwa.

Przypominamy podstawowe zasady bhp, które mogą uchronić przez wypadkiem przy użyciu ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych:

 • każda maszyna rolnicza powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem
 • wszystkie fabryczne osłony maszyn i urządzeń powinny być zamontowane na swoich miejscach, a uszkodzone osłony należy niezwłocznie wymienić na nowe. Osłony zdjęte na czas naprawy lub konserwacji powinny być zamontowane niezwłocznie po zakończeniu prac naprawczych
 • maszyny rolnicze do ciągnika powinna dołączać jedna osoba, zaznajomiona z instrukcją obsługi tych maszyn
 • każdorazowo przed uruchomieniem maszyny należy skontrolować sprawność elementów i podzespołów stwarzających potencjalne zagrożenie dla obsługi, w szczególności wszelkich przekładni, końcówek wałów, czopów, sprzęgieł oraz urządzeń zabezpieczających i ostrzegawczych, a więc wszelkich osłon, świateł i hamulców
 • przed rozpoczęciem pracy maszyną rolniczą należy upewnić się, że w jej pobliżu nie ma żadnych niepowołanych osób, a zwłaszcza dzieci, które nie zawsze zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z zabawą na terenie gospodarstwa
 • do pracy z wykorzystaniem maszyn i narzędzi rolniczych należy zakładać ubrania przylegające do ciała, bez zwisających lub luźnych elementów, które mogłyby zostać pochwycone przez elementy mechaniczne, a także starannie zawiązane buty robocze z podeszwą zmniejszającą ryzyko poślizgu i wzmocnionym noskiem zabezpieczającym palce
 • maszyny rolnicze należy utrzymywać w czystości, elementy elektryczne należy często oczyszczać z kurzu i pyłu, aby zapobiec zagrożeniom pożarowym
 • nie należy przewozić ludzi na pracujących lub transportowanych maszynach, chyba że producent dopuszcza taką możliwość, a maszyny są wyposażone w siedziska dla pasażerów
 • koła i pasy napędowe, przekładnie, wały przegubowo-teleskopowe oraz końcówki wałów bezwzględnie muszą posiadać komplet osłon
 • maszyny przemieszczające się po drogach publicznych powinny znajdować się w pozycji transportowej
 • niedozwolona jest praca maszynami naprawianymi prowizorycznie
 • każdorazowo przed opuszczeniem ciągnika lub maszyny należy odpowiednio zabezpieczyć sprzęt, np. maszynę zawieszaną na ciągniku trzeba całkowicie opuścić, następnie można wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki
 • w celu uniknięcia samoczynnego przetoczenia, wszystkie maszyny i przyczepy w czasie postoju powinny być zabezpieczone klinami podłożonymi pod koła
 • dołączanie i odłączanie wałków przegubowo-teleskopowych można wykonywać tylko przy wyłączonym napędzie wałka odbioru mocy, wyłączonym silniku ciągnika i po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
 • wszystkie ruchome części mechaniczne muszą być systematycznie smarowane i sprawdzane pod kątem sprawności. Zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyną pożarów kombajnów czy pras do słomy.
 • maszyny i pojazdy należy zaopatrzyć w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice) na wypadek pożaru.

 Prosimy wszystkich rolników o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pracy z maszynami rolniczymi oraz o stosowanie opisanych powyżej zasad bezpiecznej pracy.

Wypadki należy zgłaszać bezzwłocznie do placówek KRUS

Wypadki do których dochodzi w okresie żniw, często bywają zgłaszane do KRUS
dopiero jesienią, choć powinny być zgłoszone jak najszybciej. Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do zakończenia leczenia. Przypominamy, że zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej powinien dokonać poszkodowany lub inna osoba, niezwłocznie po
zaistnieniu zdarzenia
. Można tego dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną (e-mailem) lub przez EPUAP, we wszystkich placówkach terenowych KRUS. Nie ma konieczności osobistego stawienia się w Placówce Terenowej, by zgłosić wypadek. Wystarczy wykonać telefon lub wysłać wiadomość mailową do jednostki, w której podlega się ubezpieczeniu społecznemu rolników. Dalsze formalności zostaną wykonane w miejscu zamieszkania poszkodowanego podczas oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem. Przypominamy, że późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie postępowania powypadkowego i może uniemożliwić przyznanie jednorazowego odszkodowania.

Troska o dzieci

W załączeniu przekazuję również apel Wojewódzkiej Komisji ds. bhp w rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi, dotyczący zapewniania bezpiecznych wakacji najmłodszym mieszkańcom wsi. Dzieci w okresie letnim są szczególnie narażone na różnego rodzaju zagrożenia w gospodarstwie rolnym. Przypominam także, że KRUS wykupił dla wszystkich dzieci rolników grupowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych
wypadków (NWW). Rodzice dziecka, które uległo wypadkowi, mogą złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych AGRO Ubezpieczenia.

Tomasz Nowicki

Dyrektor

Oddziału Regionalnego

KRUS w Łodzi