Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku /poniedziałek/ o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku /środa/ o godz. 9.30 w Szkole w Suchcicach.

Zapraszam na wspólne posiedzenie łączonych komisji, które odbędzie się 6 listopada 2017 r. o godzinie 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 122A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Ustalenie budżetu gminy na rok 2018.
  2. Ustalenie stawek podatku na rok 2018.
  3. Sprawy różne.

Porządek posiedzenia Komisji Socjalnej, która odbędzie się w dniu 26 października tj. czwartek o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Drużbicach.

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXVIII Sesję Rady Gminy Drużbice , która odbędzie się w dniu 18 października 2017 r. /środa/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej Drużbice – Kolonia 122A .

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej, które odbędzie się w dniu 16 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 13 października 2017 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 10 października 2017 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77 A.