Zapraszam na wspólne posiedzenie łączonych komisji, które odbędzie się 6 listopada 2017 r. o godzinie 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 122A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Ustalenie budżetu gminy na rok 2018.
  2. Ustalenie stawek podatku na rok 2018.
  3. Sprawy różne.