Porządek posiedzenia Komisji Socjalnej, która odbędzie się w dniu 26 października tj. czwartek o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Drużbicach.

  1. Analiza i i ocena wykonania budżetu za II półrocze 2017r. w części dot. działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.
  2. Informacja dot. wydatkowania środków finansowych na realizację "Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice" w roku 2017.
  3. Prace przygotowawcze do projektu budżetu na rok 2018 w części dotyczącej działalności GOPS w Drużbicach.

Z poważaniem

Bogusława Kokocińska