Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wyjazd do lokali komunalnych i na drogi gminne.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Bogusława Kokocińska