Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 12.30 w Suchcicach 61.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LXI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 r. /czwartek/ o godz. 14.00 w Suchcicach 61.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 26 marca 2024 roku, o godz. 13.30 w Suchcicach 61.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 26 marca 2024 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w Suchcicach 61.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 25 marca 2024 roku, o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 5 marca 2024 roku, o godz. 15.30 w Suchcicach 61.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji , która odbędzie się w dniu 11 marca 2024 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.