Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXVIII Sesję Rady Gminy Drużbice , która odbędzie się w dniu 18 października 2017 r. /środa/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej Drużbice – Kolonia 122A .

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • przedstawienia wyjaśnień dotyczących skargi złożonej do Wojewody Łódzkiego na działalność Rady Gminy Drużbice,
  • określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Drużbice za osiągnięcia sportowe,
  • zmiany uchwały dotyczącej organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Drużbice,
  • zmiany uchwały nr XIII/93/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  • wynagrodzenia Wójta Gminy Drużbice,
  • zmian w WPF na lata 2017 – 2024,
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok,
  • udzielenia dotacji dla OSP w Bukowiu Górnym, gmina Drużbice.
 5. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.