Zapraszam na wspólne posiedzenie łączonych komisji, które odbędzie się 11 grudnia 2017 r. o godzinie 12.00 w Szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie projektu budżetu na 2018 rok.
  3. Omówienie i zatwierdzenie planów pracy Komisji oraz planu pracy Rady Gminy.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.