gallery1

Wypoczęci, uśmiechnięci i odświętnie ubrani uczniowie wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Drużbice przywitali nowy rok szkolny 2019/2020. W uroczystej inauguracji w każdej ze szkół, uczestniczył Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki, który życzył uczniom i nauczycielom wytrwałości i satysfakcji z pracy, a także radości ze zdobywania wiedzy.

        Urząd Gminy w Drużbicach informuje mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z pomocy w postaci paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2019 Podprogram 2019, iż z przyczyn niezależnych od Urzędu, termin wydawania żywności opóźni się.
Powodem przesunięcia terminu jest unieważnienie przetargów na dostarczenie żywności jakie przeprowadził Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.


        Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Banku Żywności w Łodzi planowany termin rozpoczęcia realizacji dostaw artykułów żywnościowych  to koniec 2019 roku lub początek 2020 roku.


        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach rozpocznie kwalifikowanie uczestników do Podprogramu 2019 i wydawanie skierowań do otrzymania paczek żywnościowych po zawarciu przez Gminę Drużbice i Bank Żywności umowy dot. realizacji Podprogramu 2019 na terenie Gminy Drużbice.
        Wszelkie informacje dotyczące terminu wydawania żywności będą niezwłocznie przekazywane przez Urząd  i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

gallery1

Na miejsce tegorocznych Dożynek Powiatowych wybrano miasto Zelów. Uroczystości rozpoczęła msza św. odprawiona w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie barwny korowód dożynkowy, przy akompaniamencie orkiestry, przeszedł ulicami Zelowa na plac targowy, gdzie rozpoczęły się tradcyjne obrzędy dożynkowe. W imieniu Wójta Gminy Drużbice, w uroczystości udział wzięła Sekretarz Urzędu Pani Julita Szmigielska.

gallery1

Piotrkowskie Termopile - tak mówi się o obronie Górach Borowskich (gm. Wola Krzysztoporska) , miejscu bohaterskiej i heroicznej walki stoczonej we wrześniu 1939 r. Co roku władze samorządowe, mieszkańcy i zaproszeni goście, w podobniosłej atmosferze oddają hołd poległym i pomordowanym. W obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i uczczenia pamięci żołnierzom ze zgrupowania gen. Ludwika Czyżewskiego wziął udział także Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki.

Po dwumiesięcznej przerwie beztroskich wakacji nasi uczniowie wracają do szkół wypoczęci i opaleni, aby rozpocząć nowy rok szkolny 2019/2020. Życzę miłej i owocnej pracy w nowym roku szkolnym.

Dowozy do szkół
Odwozy ze szkół

Wójt Gminy Drużbice

Tomasz Głowacki

gallery1

Bezpłatne zjeżdżalnie dla dzieci, zabawa z animatorem, malowanie twarzy i loteria fantowa – na festynie rodzinnym w Wadlewie atrakcji nie brakowało. Wydarzenie zorganizowali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie, w ramach projektu grantowego „Międzypokoleniowa integracja mieszkańców Gminy Drużbice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, działanie pod nazwą „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

b_230_0_16777215_00_images_banners_stypendium_socjalne.jpg

Od 1 do 15 września można składać wnioski o ustalenie prawa do stypendium socjalnego na rok szkolny 2019/2020.

W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych termin upływa 15 października 2019 r.

Program Czyste Powietrze

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wójtem Gminy Drużbice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Gmina Drużbice realizuje program „czyste powietrze” dla mieszkańców naszej gminy.

Pracownicy urzędu udzielą wszelkiej pomocy w zakresie składania wniosków i uzyskania dofinansowania.