Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. /czwartek/ o godz. 9.30 w budynku po byłej szkole w Suchcicach.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77A.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 roku o godz. 16.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Gminy Drużbice w dniu 19 XII 2017 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Zapraszam na wspólne posiedzenie łączonych komisji, które odbędzie się 11 grudnia 2017 r. o godzinie 12.00 w Szkole w Suchcicach.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 9.30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.