Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godz. 8.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja o wydatkach i możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie działań z zakresu promocji Gminy Drużbice.
  3. Analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
  4. Analiza projektów uchwał bądź wniosków będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  5. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Sylwia Stelmach