Przewodniczący Rady Gminy zwołuje Komisję Statutową, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Opracowanie projektu nowego Statutu Gminy Drużbice.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.