Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 2 października 2018 roku o godz. 14.30 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Porządek posiedzenia:

  1. Ocena budżetu w części dotyczącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2017.
  2. Kontrola rozliczenia udzielonych dotacji w zakresie utrzymania zdolności bojowej w roku 2017 przez jednostki OSP z terenu Gminy Drużbice - ocena celowości i zasadności wydatkowania środków finansowych.

Przewodniczący 
Komisji Inwentaryzacyjnej

Piotr Dobrosik