Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej – komisja wyjazdowa, które odbędzie się w dniu 18 września 2018 roku (wtorek) o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Objazd dróg gminnych.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej

Bogusława Kokocińska