Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia – komisja wyjazdowa, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 roku (czwartek ) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  3. Sprawy różne.
  4. Wyjazd członków Komisji do Szkół na terenie Gminy Drużbice.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Bogusława Kokocińska