Z-ca Przewodniczącego zaprasza na Komisje Skarg Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 16 października 2023 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 21 września 2023 roku o godz. 8.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LIV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 12 września 2023 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w Suchcicach 61.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 11 września 2023 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Z-ca Przewodniczącego zaprasza na Komisje Skarg Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2023 roku o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

W dniu 29 sierpnia 2023 roku o godz. 10.30 odbędzie się wspólne posiedzenie łączonych Komisji: Oświaty Kultury i Porządku Publicznego oraz Spraw Społecznych i Zdrowia - (komisja wyjazdowa do szkół). Miejsce rozpoczęcia Szkoła Podstawowa w Rasach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2023 roku, o godz. 12.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2023 r. /środa/ o godz. 16.00 w Suchcicach 61.