W dniu 29 sierpnia 2023 roku o godz. 10.30 odbędzie się wspólne posiedzenie łączonych Komisji: Oświaty Kultury i Porządku Publicznego oraz Spraw Społecznych i Zdrowia - (komisja wyjazdowa do szkół). Miejsce rozpoczęcia Szkoła Podstawowa w Rasach.

Przewodniczący KSSiZ

Krystyna Wardal

 

Przewodniczący
Przewodniczący KOKiPP

Jarosław Śmigielski

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).